بازسازی شهر بم؛ فرصت­ها و تهدید­ها5

 

یكی از مشكلات اصلی توسعه و بازسازی بعد از سوانح نیاز به سرعت در بازسازی است كه خود در مواردی مانع استفاده از فرصت‏ها می‏شود. مسئولان و برنامه‏ریزان باید نهایت تلاش خود را به كار بندند كه اهداف بلندمدت و فرصت‏های توسعه دست­خوش اهداف و مسائل كوتاه‏مدت قرار نگیرند.

رعایت و به­كارگیری استانداردهای شهرسازی در توسعه جدید شاید یكی از مهم­ترین فرصت‏هایی است كه زلزله اخیر به وجود آورده است، كاربرد استانداردهای شهرسازی و ساختمان‏سازی متناسب با خطرات طبیعی و غیرطبیعی، در شهر نه تنها برای ساكنان بعدی شهر كه برای تمامی مردم كشور به لحاظ تجربی دارای ارزش خواهد بود. تجربه نشان داده است متأسفانه این فرصت در اغلب موارد به دلیل تسریع در فرایند بازسازی و عدم مطالعه كافی مورد استفاده قرار نمی‏گیرد. بنابراین بایستی توجه شود در توسعه فیزیكی شهر الگوها و استانداردهای موجود كاملاً رعایت شوند. همچنین همزمان با توسعه فیزیكی شهر لازم است توسعه اقتصادی و بخصوص اجتماعی آن نیز مورد توجه و حتی در مواردی در رأس امور قرار گیرند، زیرا شهر پتانسیل‏های لازم را برای بقا از لحاظ اقتصادی و اجتماعی دارد، ولی كم­توجهی نسبت به آنها می‏تواند آینده شهر را، حتی علی‏رغم بازسازی فیزیكی آن، با خطرات جدی مواجه كند.

 

در پایان بایستی خاطرنشان کرد که با توجه به شهرت جهانی بم و ارگ تاریخی آن، این فرصت وجود دارد كه توسعه و عمران بم به الگویی ملی و حتی جهانی تبدیل شود، به همین دلیل هرگونه تلاش در جهت بازسازی این شهر مورد توجه مردم ایران و جهان قرار دارد. اكنون زمان آن فرارسیده تا از تجربیات خود و دیگران برای بازسازی و احیای دوباره این شهر به گونه‏ای كه نه تنها در برابر این سوانح مقاوم ساخته شود، بلكه از نظر اقتصادی و اجتماعی بالنده‏تر از گذشته‏اش باشد، استفاده كنیم. امید است جامعه فنی و مهندسی کشور بتواند با اتخاذ تدابیر مناسب در بازسازی شهر بم و استفاده از دستاوردهای تحقیقات و مطالعات داخلی و خارجی، از زیر بار مسؤولیت سنگین حرفه­ای خویش در این عرصه با سربلندی بیرون آید و الگویی شایسته از بازسازی شهرهای آسیب­دیده را به معرض نمایش بگذارد.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

این یادداشت به همراه چهار یادداشت قبلی در روزنامه همشهری مورخ سه­شنبه  6 مردادماه 83 به چاپ رسیده است.

 

 موضوعات: