معرفی کتاب­

 

عصر بزرگان: یک دیدگاه شخصی درباره معماری مدرن

 

رینر بنهم

 

Book Review

Age of the Masters: A Personal View of Modern Architecture

Reyner Banham

 

رینر بنهم، یکی از بی­نظیرترین منتقدان معماری در نیمه دوم قرن بیستم است که چندین کتاب مهم در طول دوره زندگی­اش تألیف کرده است:

ـ تئوری و طراحی در عصر اول ماشین (Theory and Design in the First Marchine Age)

ـ معماری محیط خوش­ساخت (The Architecture of the Well-Tempered Environment)

ـ لس­آنجلس: معماری چهار اکولوژی (Los Angeles: The Architecture of Four Ecologies)

و بویژه کتاب عصر بزرگان (Age of the Masters) که در اصل در سال 1962 نوشته شده و برای چاپ در سال 1975 مورد تجدیدنظر واقع گردیده است. در این کتاب، بنهم از طریق ارزیابی معماران و ساختمان­های جنبش مدرن، به بررسی و نقد این جنبش در معماری می­پردازد. اگرچه صفحه عنوان کتاب به معمارانی همچون فرانک لویدرایت، میس ون در روهه، لوکوربوزیه و والتر گروپیوس اشاره می­کند، اما در سراسر کتاب که کارهای مهم ـ از خانه شرودر، اثر ریتولد (Rietveld)، گرفته تا موزه ملی برلین، اثر میس ون در روهه ـ تقریباً به ترتیب دوره زمانی، معرفی شده­اند، معماران دیگر نیز مورد توجه قرار گرفته است.  

در این کتاب، در کنار ساختمان­های برجسته­ای مانند خانه­های Eames و Robie ، Unité d'Habitation ، ساختمان Seagram ، باوهاوس، ترمینال TWA ، شهر برازیلیا و Habitat ، ساختمان­هایی نیز معرفی شده­اند که چندان شناخته­شده نمی­باشند، مثل خانه Bruce Goff's Ford، Climatron در سنت لوئیس، مدرسه­های تیپ CLASP در ایتالیا و غرفه کمیسیون انرژی اتمی ایالات متحده.  

وجه اشتراک تمامی کارهای معرفی­شده در این کتاب، دیدگاه منحصربفرد بنهم در تقدیر از آنها می­باشد که در هر پاراگراف به نوعی مطرح می­شود. او قبل از معرفی پروژه­ها، چهار فصل به نام­های کارکرد (Function)، فرم (Form)، ساخت (Construction) و فضا (Space) مطرح می­کند که نمایان­گر تعریف او از معماری مدرن هستند و به تدوین ایده­هایی که او که برای هر پروژه ارائه می­دهد و نیز به فهم و درک تفکر معماران معرفی­شده و نقش آنها در معماری مدرن، کمک فراوانی می­کنند. 

 

 موضوعات: