معرفی کتاب

 

کتاب­های معماری و شهرسازی ـ 3 

           

Book Review

Architecture & Urbanism Books - 3

 

در آستانه هجدمین نمایشگاه بین­المللی کتاب تهران و در ادامه کتاب­های معرفی­شده در سال گذشته، نگاهی داریم به عناوین برخی از کتاب­های فارسی معماری و شهرسازی که از سال 1380 به این سو منتشر شده­اند:

 

51. نگاهی به مبانی معماری (از فرم تا مکان)

نویسنده:    پی­یر فون مایس                          ناشر:    دانشگاه تهران

مترجم:       سیمون آیوازیان                           قیمت:   3000 تومان

 

52. معماری: فرم، فضا و نظم

نویسنده:    فرانسیس دی. کی. چینگ            ناشر:    دانشگاه تهران

مترجم:       زهره قراگزلو                                قیمت:   2800 تومان

 

53. بررسی اقلیمی ابنیه سنتی ایران

نویسنده:    وحید قبادیان                               ناشر:    دانشگاه تهران

مترجم:       ـــــ                                            قیمت:   7000 تومان

 

54. منظر: الگو، ادراک و فرایند

نویسنده:    سایمون بل                                ناشر:    دانشگاه تهران

مترجم:       بهناز امین­زاده                             قیمت:   3300 تومان

 

55. از شار تا شهر

نویسنده:    سیدمحسن حبیبی                     ناشر:    دانشگاه تهران

مترجم:       ـــــ                                            قیمت:   1200 تومان

 

56. فرایند طراحی شهری

نویسنده:    سیدحسین بحرینی                     ناشر:    دانشگاه تهران

مترجم:       ـــــ                                            قیمت:   2500 تومان

 

57. گزیده منظر شهری

نویسنده:    گوردون کالن                               ناشر:    دانشگاه تهران

مترجم:       منوچهر طبیبیان                          قیمت:   1200 تومان

 

58. شبکه ارتباطی در طراحی شهری

نویسنده:    فریدون قریب                               ناشر:    دانشگاه تهران

مترجم:       ـــــ                                            قیمت:   1500 تومان

 

59. معمار+ مهندس= ساختار

نویسنده     ایوان مارگولیوس                         ناشر:    دانشگاه تهران

مترجم        محمود گلابچی                           قیمت:   1800 تومان

 

60. سیستم­های ساختمانی آینده: نگاهی به معماری فردا

نویسنده:    مارتین پاولی                              ناشر:    دانشگاه تهران

مترجم:       محمود گلابچی                           قیمت:   1500 تومان

 

61. درک رفتار سازه­ها

نویسنده:    فولر مور                                     ناشر:    دانشگاه تهران

مترجم:       محمود گلابچی                           قیمت:   2200 تومان

 

62. زیبایی­شناسی در معماری

نویسنده:    یورک کورت گروتر                         ناشر:    دانشگاه شهید بهشتی

مترجم:       جهانشاه پاکزاد /عبدالرضا همایون  قیمت:   3400 تومان

 

63. محیط و رفتارهای اجتماعی

نویسنده:    ایروین آلتمن                               ناشر:    دانشگاه شهید بهشتی

مترجم:       علی نمازیان                              قیمت:   2000 تومان

 

64. مقدمه­ای بر مبانی برنامه­ریزی شهری

نویسنده:    اسماعیل شیعه                          ناشر:    دانشگاه علم و صنعت ایران

مترجم:       ـــــ                                            قیمت:   1700 تومان

 

65. ساختمان­سازی با مردم

نویسنده:    حسن فتحی                              ناشر:    دانشگاه هنر

مترجم:       علی اشرفی                              قیمت:   1000 تومان

 

66. معماری پرش کیهانی

نویسنده:    چارلز جنکز                                 ناشر:    دانشگاه آزاد تبریز

مترجم:       وحید قبادیان / داریوش ستارزاده     قیمت:   1800 تومان

 

67. تناسبات در معماری

نویسنده:    راب کریر                                     ناشر:    نشر خاک

مترجم:       محمد احمدی­نژاد                         قیمت:   1900 تومان

 

68. حس وحدت

نویسنده:    نادر اردلان / لاله بختیار                 ناشر:    نشر خاک

مترجم:       حمید شاهرخ                             قیمت:   5800 تومان

 

69. دید معماری؛ راهبردی به حل مسائل معماری

نویسنده:    برنت سی. برولین                       ناشر:    نشر خاک

مترجم:       محمد احمدی­نژاد                         قیمت:   3800 تومان

 

70. نورمن فاستر

نویسنده:    آلدو بندتی                                 ناشر:    نشر خاک

مترجم:       میر سعید موسوی                       قیمت:   6800 تومان

 

71. طراحی داخلی

نویسنده:    فرانسیس د. ک. چینگ                 ناشر:    نشر خاک

مترجم:       محمد احمدی­نژاد                         قیمت:   6500 تومان

 

72. پویه­شناسی صور معماری

نویسنده:    رودولف آرنهایم                            ناشر:    سمت

مترجم:       مهرداد قیومی بیدهندی                قیمت:   1800 تومان

 

73. معماری مدرن از 1900

نویسنده:    ویلیام جی. آر. کرتیس                  ناشر:    سمت

مترجم:       مرتضی گودرزی                           قیمت:   5500 تومان

 

74. تاریخ هنر معماری ایران در دوره اسلامی

نویسنده:    محمد یوسف کیانی                     ناشر:    سمت

مترجم:       ـــــ                                            قیمت:   1200 تومان

 

75. سازه و معماری

نویسنده:    انگس جی مک دانلد                    ناشر:    وزارت مسکن و شهرسازی

مترجم:       حمید حسینمردی/ وحید تقی­یاری  قیمت:   2700 تومان

 

 موضوعات: