معرفی کتاب

 

کتاب­های معماری و شهرسازی ـ 4 

           

Book Review

Architecture & Urbanism Books - 4

 

76. کاهش هزینه­های ساخت و طراحی معماری ساختمان­های مسکونی

نویسنده:    ژاله طالبی و دیگران                     ناشر:    مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

مترجم:       ـــــ                                            قیمت:   950 تومان

 

77. اصول طراحی فضاهای سبز در محیط­های مسکونی

نویسنده:    پروانه رستم­خانی                        ناشر:    مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

مشاور:       حسنعلی لقایی                         قیمت:   1000 تومان

 

78. فرهنگ مهرازی (معماری ایران)

نویسنده:    بیژن رفیعی سرشکی و دیگران       ناشر:    مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

مترجم:       ـــــ                                            قیمت:   3000 تومان

 

79. عناصر و جزئیات ساختمانی

نویسنده:    چارلز جی رمزی/ هارولد آر. اسلیپر  ناشر:    مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

مترجم:       کوروش محمودی/ بیژن شادپی      قیمت:   3000 تومان

 

80. معماری ایران

نویسنده:    آرتور اپهام پوپ                            ناشر:    نشر اختران

مترجم:       غلامحسین صدری افشار              قیمت:   7000 تومان

 

81. معماران ایران؛ از آغاز دوره اسلام تا پایان دوره قاجار

نویسنده:    زهره بزرگ­نیا                              ناشر:    سازمان میراث فرهنگی کشور

مترجم:       ـــــ                                            قیمت:   3000 تومان

 

82. معماری ایران: مصالح شناسی سنتی

نویسنده:    حسین زمرشیدی                        ناشر:    زمرد

مترجم:       ـــــ                                            قیمت:   1300 تومان

 

83. معماری ایران: اجرای ساختمان با مصالح سنتی

نویسنده:    حسین زمرشیدی                        ناشر:    زمرد

مترجم:       ـــــ                                            قیمت:   3100 تومان

 

84. معماری در دارالخلافه ناصری

نویسنده:    وحید قبادیان                               ناشر:    نشر پشوتن

مترجم:       ـــــ                                            قیمت:   5900 تومان

 

85. معماری نیکلای مارکف

نویسنده:    ویکتور دانیل و دیگران                    ناشر:    انتشارات دید

مترجم:       ـــــ                                            قیمت:   15000 تومان

 

86. معماری اسلامی

نویسنده:    رابرت هیلن براند                         ناشر:    شرکت پردازش و برنامه­ریزی شهری

مترجم:       ایرج اعتصام                                قیمت:   4000 تومان

 

87. سبک­شناسی هنر معماری در سرزمین های اسلامی

نویسنده:    جان هواگ                                 ناشر:    انتشارات علمی و فرهنگی

مترجم:       پرویز ورجاوند                               قیمت:   2000 تومان

 

88. معماری جهان اسلام (تاریخ و مفهوم اجتماعی آن)

نویسنده:    ارنست گروبه                              ناشر:    مولی

مترجم:       یعقوب آژند                                 قیمت:   9500 تومان

 

89. طراحی خانه؛ فن و هنر

نویسنده:    آلفردو دی ویدو                            ناشر:    انتشارات روزنه

مترجم:       ایمان خواجه­زاده / فاطمه یاوری      قیمت:   3500 تومان

 

90. مسکن، حومه و شهر

نویسنده:    نوربرت شوئنوئر                           ناشر:    انتشارات روزنه

مترجم:       ­­­شهرام پوردیهیمی                       قیمت:   1500 تومان

 

91. تیپولوژی ساختمان­های مسکونی حیاط­دار

نویسنده:    انریکو کامبی و دیگران                   ناشر:    نشر امین­دژ

مترجم:       حسین ماهوتی­پور                      قیمت:   2500 تومان

 

92. مصالح و ساختمان

نویسنده:    سام فروتنی                               ناشر:    انتشارات روزنه

مترجم:       ـــــ                                            قیمت:   2295 تومان

 

93. مدیریت کارگاه و نگهداری مصالح و تجهیزات ساختمانی

نویسنده:    جی. ای. جانستون                      ناشر:    انتشارات روزنه

مترجم:       سام فروتنی                               قیمت:   2350 تومان

 

94. معماری و موسیقی

نویسنده:    مؤسسه علمی و فرهنگی فضا      ناشر:    نشر فضا

مترجم:       ـــــ                                            قیمت:   4200 تومان

 

95. دانشنامه معماری قرن بیستم

ادیتور:        ویتوریو مانیاگو لامپونیان                ناشر:    نشر امتداد

مترجم:       ضیاء­الدین جاوید                          قیمت:   5000 تومان

 

96. معماری؛ حضور، زبان و مکان

نویسنده:    کریستیان نوربرگ ـ شولتس          ناشر:    مؤسسه معمار نشر

مترجم:       علیرضا سیداحمدیان                    قیمت:   5600 تومان

 

97. گزینه­ای از معماری: معنا و مکان

نویسنده:    کریستیان نوربرگ ـ شولتز             ناشر:    نشر جان جهان

مترجم:       ویدا نوروز برازجانی                       قیمت:   1400 تومان

 

98. زاها حدید؛ زیبایی­های ناسازگار

نویسنده:    چزار دسسا                                ناشر:    نشر امین­دژ

مترجم:       حسین ماهوتی­پور                      قیمت:   2500 تومان

 

99. انسان­شناسی شهری

نویسنده:    ناصر فکوهی                               ناشر:    نشر نی

مترجم:       ـــــ                                            قیمت:   3800 تومان

 

100. روشهای پژوهش شهری

نویسنده:    گ. د. آندرانویچ / گ. ریپوسا          ناشر:    سازمان شهرداری­های کشور

مترجم:       سیدمحمود نجاتی حسینی          قیمت:   800 تومان

 

 موضوعات: