كلیات معماری

 

دانستنی‎های معماری ـ 1

           

Architectural Generalities

Architectural Knowables - 1

 

o آیا می‎دانید منبع این گفته كجاست؟ «اگر بنایی خانه‎ای را ساخته ... و خانه ساخته‎شده توسط او، فروریخته و باعث مرگ صاحب خانه شده است، آن بنا باید اعدام شود.»

þ قانون حمورابی (1800 قبل از میلاد، بابل)

 

o آیا می‎دانید چه كسی هرم بزرگ (Great Pyramid) را در گیزا (Giza) طراحی كرده است و پس از ساخت این هرم، از این طراح چگونه در میان مصریان یاد می‎شد؟

þ هرم بزرگ در گیزا توسط ایمهوتپ (Imhotep) طراحی شد كه از طرح او در تمام هرم‎های بعدی الگوبرداری شده است. مصریان تا هزاران سال بعد از وی به عنوان خدا یاد می‎كردند و او را می‎ستودند.  

 

o ایكر (acre) كه در فارسی به جریب فرنگی ترجمه شده، یكی از واحدهای اندازه‎گیری مساحت است كه حتماً در توضیح پروژه‎های خارجی با آن مواجه شده‎اید. آیا می‎دانید یك ایكر معادل چند فوت مربع و یك هكتار معادل چند ایكر است؟

þ هر ایكر 43560 فوت مربع و هر هكتار 471/2 ایكر است.  

 

o آیا می‎دانید سبك آرت نوو (Art Nouveau) یا جنبش هنر نو به چه دهه‎هایی مربوط می‎باشد و اسم آن از كجا سرچشمه گرفته است؟  

þ سبك آرت نوو به دهه‎های 1880 و 1890 مربوط است. Art Nouveau نام مغازه‎ای در پاریس بود كه بر خلاف مغازه‎های آن زمان، در آن اشیاء مدرن و نوظهور فروخته می‎شد. نام این مغازه به جنبشی تعلق گرفت كه به جای تقلید از گذشته، در پی ابداع احجام و فرم‎های جدید بود. سبك آرت نوو در دهه 1880، از تولید كتاب و طراحی پارچه در انگلستان آغاز گردید.

 

o آیا می‎دانید سبك معماری مربوط به هریك از معماران زیر چیست؟

    الف. جان راسكین (John Ruskin)

    ب. توماس جفرسون (Thomas Jefferson)

    ج. آنتونی گائودی (Antonio Gaudi)

    د. جیمز رنویك (James Renwick)

þ الف. گوتیك (Gothic)

    ب. نئوكلاسیك (Neo Classical)

    ج. آرت نوو (Art Nouveau)

    د. رومانسك (Romanesque)

 

 موضوعات: