كلیات معماری

 

دانستنی‎های معماری ـ 3

           

Architectural Generalities

Architectural Knowables - 3

 

o دوریك (Doricایونیك (Ionic) و كورنتین (Corinthian) سه سبك یا شیوه یا نظام (order) معماری كلاسیك یونانی هستند كه در ستون‎های مربوط به هریك از آنها، نسبت معینی میان قطر ستون و ارتفاع آن وجود دارد. ساده‎ترین این ستون‎ها ستبر‎ترین آنهاست و زیباترین این ستون‎ها (از نظر جزئیات)، باریك‎ترین آنها. آیا می‎دانید در هریك از این سبك‎ها، ارتفاع ستون چند برابر قطر آن است؟

þ دوریك: 8 برابر قطر، ایونیك: 9 برابر قطر، كورنتین: 10 برابر قطر

 

o آیا می‎دانید نخستین رئیس  AIA(انجمن معماران آمریكا) چه كسی بود؟

þ Richard Upjohn (1802- 1878)؛ معمار انگلیسی كه كلیسای Trinity را در نیویورك طراحی كرده است.

 

o برج شیكاگو تریبیون (The Chicago Tribune Tower) (1922- 1925) از بسیاری جهات نمایان‎گر دمدمی‎مزاجی معماری دهه 1920 است، زیرا طرح كلی و اسكلت سازه‎ای آن، علی‎رغم گوتیك بودن پوسته بیرونی‎اش، نسبت به زمان خود بسیار پیچیده و مدرن بود. آیا می‎دانید چه كسی این ساختمان را طراحی كرد و شركت طراحی‎كننده آن چگونه انتخاب شد؟

þ طراحی این ساختمان توسط شركت Howells & Hood صورت پذیرفت كه از میان 259 شركت‎كننده در مسابقه طراحی برج تریبیون انتخاب شده بود. این مسابقه كه معماران مختلفی از سراسر جهان در آن شركت كردند، موجب برجسته‎تر شدن كشاكش موجود میان آرمان‎های سنتی و آرمان‎های مدرن در معماری شد. معماری ساختمان شیكاگو تریبیون تركیبی از فرم برج نیویوركی (با عناصر گوتیك) و ساختار سه‎بخشی آسمانخراش‎های شیكاگو (پایه، بدنه و رأس) است. طرح رأس یا بخش فوقانی ساختمان كه به سبك گوتیك می‎باشد، كم و بیش از برج Butter كلیسای جامع Rouen
(1945) گرفته شده است.    

 

o آیا می‎دانید پسر برنده دوم مسابقه برج تریبیون و طراح پایانه‎های فرودگاهی اكسپرسیونیستی (بیان‎گرا) در نیویورك و واشینگتن كه دفتر او پس از مرگ زودهنگامش در سال 1961، به شركت
Kevin Roche and John Dinkeloo واگذار شد، كدام معمار مشهور بود؟

þ ائرو سارینن (Eero Saarinen) (1910- 1961)؛ پسر Eliel Saarinen و طراح فرودگاه بین‎المللی Dulles در واشینگتن (1962) و پایانه TWA در نیویورك (1962).

      

o آیا می‎دانید این سخن از كیست؟ «بتن سنگ مرمر عصر ماست.»

þ آرتور اریكسون (Arthur Erickson)

 

 موضوعات: