معماری شهری

 

ارزش اقتصادی فضاهای عمومی ـ 2

 

Urban Architecture

The Economic Value of Public Spaces - 2

 

افزایش قیمت املاک  

در حال حاضر بسیاری از متولیان امور شهری دریافته‎اند که توسعه و تقویت فضاهای عمومی واجد ارزش و کیفیت بالا در یک منطقه، به افزایش قیمت املاک تجاری واقع در آن و تضمین سود سرمایه و در نهایت به توانمندسازی حیات اقتصادی منطقه کمک فراوانی می‎کند. همچنین شواهد زیادی وجود دارد مبنی بر اینکه یک فضای عمومی برخوردار از برنامه‎ریزی و مدیریت خوب، تأثیر مثبتی بر قیمت املاک مسکونی مجاور خود دارد. بدین‎ترتیب یک لندسکیپ عمومی مطلوب، از طریق افزایش قیمت خانه‎ها، منافع بسیار آشکاری برای اقتصاد محلی به ارمغان می‎آورد، چون خریداران خانه جهت خرید خانه در نزدیکی فضاهای سبز، پول بیشتری پرداخت می‎کنند. به عنوان مثال در شهرهای Emmen، Appledoorn و Leiden در هلند، ثابت شده است که یک باغ لب آب می‎تواند قیمت یک خانه را حدود 11 درصد افزایش دهد، در حالی‎که داشتن دید به آب یا وجود یک دریاچه در نزدیکی خانه، می‎تواند قیمت آن را به ترتیب حدود 10 درصد و 7 درصد بالا برد. همچنین در این شهرها داشتن دید به یک پارک، قیمت خانه‎ها را حدود 8 درصد افزایش می‎دهد و وجود یک پارک در نزدیکی خانه، حدود 6 درصد. این در حالی است که داشتن دید به یک بلوک آپارتمانی می‎تواند قیمت را حدود 7 درصد کاهش دهد.

 

Trafalgar Square, London 

 

در شهر دالاس نیز نتایج مثبت مشابهی در این خصوص بدست آمده است؛ در این شهر بسیاری از ساکنان از فضاهای سبز عمومی واقع در پشت باغ‎های عقبی خانه‎های خود، به عنوان یک عامل مهم و تأثیرگذار در تصمیم‎گیری‎شان برای نقل مکان به این ناحیه یاد می‎کنند. 60 درصد این ساکنان معتقدند ارزش خانه‎های آنها، به علت وجود فضاهای سبز، حداقل 15 درصد بیشتر از جاهای دیگر بوده است. نیمی از افرادی که در پشت خانه‎هایشان فضاهای سبز وجود ندارد، گفته‎اند که آنها ترجیح می‎دادند در نزدیکی خانه‎شان از این نوع فضای سبز همگانی و اشتراکی وجود داشته باشد، حتی اگر این کار مستلزم داشتن فضای باز خصوصی کمتر باشد. تقریباً تمام ساکنان برای این فضاهای سبز عمومی ارزش بسیار زیادی قائل هستند و بیشترشان از آنها برای فعالیت‎های تفریحی استفاده می‎کنند، صرف‎نظر از اینکه خانه‎هایشان پشت به آنها باشد یا نباشد.

 

 موضوعات: