معرفی کتاب

 

کتاب­های معماری و شهرسازی ـ 6  

           

Book Review

Architecture & Urbanism Books - 6

 

126. معماری و اندیشه نقادانه

þ نویسنده: وین اتو

þ مترجم: امینه انجم‌شعاع

þ ناشر: فرهنگستان هنر

þ سال انتشار: 1384

þ قیمت: 3000 تومان

 

127. سیری در مبانی نظری معماری

þ نویسنده: غلامحسین معماریان

þ ناشر: سروش دانش

þ سال انتشار: 1384

þ قیمت: 5700 تومان

 

128. مبانی نظری معماری، جلد 1 و 2

þ نویسنده: دیوید اسمیت كاپن

þ مترجم: علی یاران

þ ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم و تحقیقات)

þ سال انتشار: 1383

þ قیمت: 8500 تومان

 

129. تو معماری را ترسیم می‌كنی ولی من آن را می‌سازم

þ نویسنده: محمدرضا جودت و ...

þ مترجم: محمدرضا جودت و ...

þ ناشر: انتشارات گنج هنر

þ سال انتشار: 1384

þ قیمت: 3300 تومان

 

130. سینما: معماری در حركت

þ نویسنده: مهدی رحیمیان

þ ناشر: انتشارات سروش

þ سال انتشار: 1383

þ قیمت: 2000 تومان

 

131. معماری ایران (دوره اسلامی)

þ نویسنده: محمدیوسف كیانی

þ ناشر: سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ كتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)

þ سال انتشار: 1383

þ قیمت: 2650 تومان

 

132. مبانی طرحهای سیال شهری

þ نویسنده: سهراب مشهودی

þ ناشر: شركت پردازش و برنامه‌ریزی شهری

þ سال انتشار: 1381

þ قیمت: 1100 تومان

 

133. آثار خانه در ایران (از نوسنگی تا ساسانی)

þ نویسنده: محمود رازجویان / محمدرضا ریاضی / فاطمه مصطفوی / بهمن ادیب‌زاده

þ ناشر: شركت عمران و بهسازی شهری ایران

þ سال انتشار: 1384

þ قیمت: ؟

 

134. آب و معماری

þ نویسنده: چارلزویلارد مور

þ مترجم: هدی علم‌الهدی

þ ناشر: سازمان میراث فرهنگی كشور

þ سال انتشار: 1381

þ قیمت: 850 تومان

 

135. مهندسی سایت برای معماران منظر

þ نویسنده: استیون استروم / کورت ناتان

þ مترجم: حوزه معاونت آموزش و پژوهش سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران

þ ناشر: سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران

þ سال انتشار: 1380

þ قیمت: 2900 تومان

 

136. طراحی منظر در خیابانهای شهری

þ نویسنده: جوانا گیبونز / برنارد اوبرهولستر       

þ مترجم: حوزه معاونت آموزش و پژوهش سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران

þ ناشر: سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران

þ سال انتشار: 1380

þ قیمت: 2200 تومان

 

137. ضوابط طراحی معماری مهد کودک

þ نویسنده: کمیته تخصصی ضوابط طراحی معماری مهد کودک

þ ناشر: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

þ سال انتشار: 1383

þ قیمت: 600 تومان

 

138. راهنمای طراحی معماری ساختمانهای بلند مسكونی

þ نویسنده: ژاله طالبی
þ ناشر: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

þ سال انتشار: 1383

þ قیمت: 1700 تومان

 

139. مبانی طراحی فضاهای باز محله‌های مسكونی متناسب با شرایط سالمندان

þ نویسنده: ندا رفیع‌زاده / شعله نوذری / فرامرز داعی‌نژاد
þ ناشر: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

þ سال انتشار: 1383

þ قیمت: 1000 تومان

 

140. مبانی طراحی فضاهای باز نواحی مسكونی در تناسب با شرایط كودكان

þ نویسنده: فریبرز بهروزفر
þ ناشر: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

þ سال انتشار: 1380

þ قیمت: 350 تومان

 

141. رهنمودهای طراحی معماری خانه‌های سالمندان

þ نویسنده: ندا رفیع‌زاده / شعله نوذری / حسین روشن‌بخش
þ ناشر: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

þ سال انتشار: 1381

þ قیمت: 450 تومان

 

142. بررسی كاربرد هندسه در معماری گذشته ایران (دوره اسلامی)

þ نویسنده: بهزاد مولوی
þ ناشر: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

þ سال انتشار: 1381

þ قیمت: 800 تومان

 

143. ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی ـ حركتی

þ نویسنده: کمیته ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی ـ حركتی
þ ناشر: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

þ سال انتشار: 1381

þ قیمت: 500 تومان

 

144. گونه‌شناسی عناصر پایه در معماری

þ نویسنده: راب کریر

þ مترجم: عباسعلی شاهرودی / احمد میرزاکوچک خوشنویس

þ ناشر: انتشارات سایه گستر

þ سال انتشار: 1380

þ قیمت: 1750 تومان

 

145. معماری معابد مایا

þ نویسنده: تاتیانا پراسكوریاكوف

þ مترجم: حسین سلطان‌زاده

þ ناشر: چهارطاق

þ سال انتشار: 1384

þ قیمت: 2700 تومان

 

146. هنر هندسه: پویایی اشكال، احجام كروی ابوالوفای بوزجانی

þ نویسنده: محمود توسلی

þ ناشر: پیام / پیوند نو

þ سال انتشار: 1383

þ قیمت: 1800 تومان

 

147. ساخت شهر و معماری در اقلیم گرم و خشك ایران

þ نویسنده: محمود توسلی

þ ناشر: پیام / پیوند نو

þ سال انتشار: 1381

þ قیمت: 3000 تومان


148. طراحی خانه؛ فن و هنر

þ نویسنده: آلفردو دی‌ویدو

þ مترجم: فاطمه یاوری / ایمان خواجه‌زاده

þ ناشر: روزنه

þ سال انتشار: 1383

þ قیمت: ؟

 

149. فرانك ا. گری؛ معماری پسامندها

þ نویسنده: آنتونیو سجو

þ مترجم: حسین ماهوتی‌پور / محمود میرحسینی

þ ناشر: امین‌دژ

þ سال انتشار: 1384

þ قیمت: 3500 تومان

 

150. هنری ا. سیریانی؛ بریدگی‌های شهری و فضاهای ممتد نخ‌وار

þ نویسنده: لوچانا میوتو

þ مترجم: حسین ماهوتی‌پور

þ ناشر: اسفند / امین‌دژ

þ سال انتشار: 1381

þ قیمت: 3000 تومان

 

 موضوعات: