حاشیه معماری

 

چهارمین دیدار وبلاگ‌نویسان معمار

 

Margin of Architecture

4th Meeting of Architect Bloggers

 

o مکان: نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران

o زمان: جمعه 15 اردیبهشت 1385

 

چهارمین دیدار وبلاگ‌نویسان معمار 

 

o حاضران (از راست به چپ):

þ ثمانه ایروانی (معمار نیشابور)

þ لیدا امینیان (فلسفه معماری)

þ جعفر بزاز (دید هفتم)

þ سیما هاشمی‌نیا (دید هفتم)

þ کمال یوسف‌پور (زروان)

þ جلال اسدی (معماری اینجاست)

þ افروز نبوی (آستاره)

+

þ علی اعطا (کلوناد)  

 

 موضوعات: