كلیات معماری

 

دانستنی‎های معماری ـ 10

           

Architectural Generalities

Architectural Knowables - 10

 

o آیا می‌دانید توضیحات زیر مربوط به كدام معمار است؟

«در سال 1874 در بلژیک متولد شد. او که فرزند یک بنا بود، نخستین كسی است كه به قابلیت بتن مسلح به عنوان وسیله‎ای برای بیان مقاصد معماری پی برد و از آن در طرح‌های خویش استفاده نمود. آپارتمان‎های مسكونی كه او با استفاده از قابلیت‎های هنری بتن مسلح ساخت، منزلت بتن را در عالم معماری افزایش داد. مجتمع مسکونی آپارتمانی فرانکلین در پاریس (1903) یکی از اولین ساختمان‌های مهم اوست که نوآوری و جسارت بکاررفته در طراحی نمای آن با استفاده از امکانات بتن مسلح امکان تحقق یافت.»

þ اگوست پره (1874-1954)، مهندس معمار فرانسوی

 

o آیا می‌دانید در کدام‌یک از خانه‌های مشهور قرن بیستم، دوش به میان فضای خانه آورده شده است؟

þ خانه شخصی چارلز مور در اوریندا، کالیفرنیا (1960-1962) که در آن دوش در میان خانه، درون یک شبستان که با چهار ستون تعریف شده، قرار گرفته است. توضیح خود مور در این مورد آن است که چون حمام کردن در هر بامداد برایش کاری اساسی و طولانی می‌باشد، در نتیجه در طرح این خانه اعتبار فضایی خاصی به دوش داده است.

 

o آیا می‌دانید از کدام کتاب با عنوان «کتاب مقدس معماری مدرن» یاد می‌شود؟

þ کتاب «فضا، زمان و معماری»، نوشته «زیگفرید گیدیون»

 

o آیا می‌دانید معمار هر یك از خانه‌های زیر كیست؟

    الف. خانه آبشار

    ب. ویلا ساووا

    ج. خانه شیشه‌ای

    د. خانه شرودر

þ الف. فرانک لویدرایت

    ب. لوکوربوزیه

    ج. فیلیپ جانسون

    د. گریت توماس ریت‌ولد

 

o آیا می‌دانید این سخن از كیست؟ «تزیینات جنایت است.»

þ آدولف لوس

 

 موضوعات: