معرفی کتاب

 

روش‌های تحقیق در معماری

 

Book Review

Architectural Research Methods

 

þ نویسنده: لیندا گروت / دیوید وانگ

þ مترجم: دکتر علیرضا عینی‌فر

þ ناشر: انتشارات دانشگاه تهران

þ سال انتشار: 1384 (چاپ اول)

þ قیمت: 3500 تومان

 

روش‌های تحقیق در معماری 

 

کتاب حاضر ترجمه‌ای است از کتاب Architectural Research Methods که در سال 2002 منتشر شده است و تا این تاریخ، تنها کتاب تخصصی در زمینه روش تحقیق در رشته معماری و حوزه‌های مرتبط با آن می‌باشد. این کتاب که حاوی موضوع‌های متنوعی است، به روش‌های تحقیقی می‌پردازد که در ماهیت خود با روابط چندبعدی تجربه انسان و محیط انسان‌ساخت تناسب دارند، چرا که نویسندگان آن معتقدند با فهم عمیق رابطه انسان و محیط انسان‌ساخت، قابلیت معماران برای آفرینش معماری بامعنا، بیشتر و ارتباط ذهنی با محیط‌های موجود عمیق‌تر می‌شود.

دکتر علیرضا عینی‌فر در پیشگفتاری که بر این کتاب نوشته است، هدف از ترجمه آن را تلاش مختصری در هدایت دانشجویان و افراد حرفه‌ای به سمت تولید دانش و تمرین تفکر سامان‌یافته بیان می‌کند. او در این پیشگفتار به ضرورت آموزش روش تحقیق در رشته معماری پرداخته و معتقد است امروزه تهیه ابزارهای تولید دانش که آشنایی با روش‌های تحقیق یکی از آنهاست، بویژه در رشته‌هایی همچون معماری که پیشینه تحقیقی ضعیفی دارند، بیش از پیش اهمیت یافته است. در بخشی از پیشگفتار مترجم می‌خوانیم: «در دهه‌های اخیر بر خلاف سنت‌های رایج دانشگاهی که آموزش معماری را فقط مبتنی بر تجربه و تمرین طراحی می‌دانستند، نیاز به پژوهش در زمینه‌های نظری، برقراری پیوند دیدگاه‌های نظری با شیوه‌های تجربی طراحی و شیوه‌های کار گروهی در کارگاه طراحی بیش از پیش آشکار شده است.» دکتر عینی‌فر در ادامه از سه عامل زیر به عنوان زمینه‌های ایجاد این نیاز یاد می‌کند:

1. تحولات ایجادشده در آموزش معماری

2. گستردگی حوزه‌های علمی و هنری مرتبط با معماری

3. نیاز طراحی به مبانی برگرفته از تحقیق روش‌مند

 

Architectural Research Methods 

 

لیندا گروت، یکی از نویسندگان کتاب، در پیشگفتار خویش، هدف اصلی این کتاب را تشویق دانشجویان به فکرکردن در ورای قالب‌های موجود عنوان می‌کند. او بر این باور است که پس از مدتی تلاش در یادگیری چگونگی جست‌وجوی یک مشکل یا پرسش خاص، آشنایی دانشجویان با روش تحقیق موجب می‌شود که در انجام پروژه‌های سخت و پیچیده تواناتر شوند. دیوید وانگ، دیگر نویسنده کتاب، نیز در پیشگفتار خود، به این نکته اذعان می‌کند که در این کتاب، نویسندگان به دنبال پیشنهاد نظریه یا رویکرد جدیدی نبوده‌اند و هدف‌شان صرفاً جمع‌آوری دیدگاه‌های مختلف از منابع متنوع و کاربردی‌کردن محتوای هر دیدگاه برای معماری و معماران بوده است.

از دیدگاه مترجم، نو بودن موضوع کتاب روش تحقیق در زمینه خاص معماری و مطالعات محیطی و نیز جامعیت کتاب از نظر جمع‌آوری مطالب کافی و معرفی منابع لازم برای پیگیری جزئی و عمیق مباحث مطرح شده، از مهم‌ترین ویژگی‌های قابل توجه کتاب «روش‌های تحقیق در معماری» است که آن را به یک کتاب ارزشمند، خواندنی و مفید برای دانشجویان معماری، افراد حرفه‌ای و مدرسان روش‌های تحقیق، بدل می‌سازد.

کتاب «روش‌های تحقیق در معماری» در 2 بخش و 12 فصل به ترتیب زیر تدوین شده است:

o بخش اول: گستره تحقیق معماری

þ فصل 1: محدوده کتاب

þ فصل 2: سامانه‌های جستجو و استانداردهای کیفیت تحقیق

þ فصل 3: مرور سابقه موضوع

þ فصل 4: ارتباط نظریه با روش

þ فصل 5: رابطه طراحی و تحقیق

o بخش دوم: هفت راهبرد تحقیق

þ فصل 6: تحقیق تفسیری ـ تاریخی

þ فصل 7: تحقیق کیفی

þ فصل 8: تحقیق همبستگی

þ فصل 9: تحقیق تجربی و شبه‌تجربی

þ فصل 10: تحقیق شبیه‌سازی و مدلسازی

þ فصل 11: استدلال منطقی

þ فصل 12: پژوهش موردی و راهبردهای ترکیبی

 

 موضوعات: