آموزش معماری

 

پروژه‌های دانشجویی معماری ـ 2

 

Architectural Education

Projects of Architecture’s Students - 2

 

þ طراحی دست آزاد 1

þ استاد راهنما: Joanna Nash

þ مدرسه معماری دانشگاه McGill، پاییز 2005

 

A studio course in observation sketching from live models (male/female, clothed and nude).  Focused visual discipline promotes an understanding of: shape (positive/negative forms); volume (modeling with light/dark); and design (spatial organization). Students work with black and white water-soluble materials. Two hour course, practice in sketchbooks and atelier-libre.  

 

Vuk Krcmar-Grkavac 

Vuk Krcmar-Grkavac

 

Christine Djerrahian 

Christine Djerrahian

 

Katie Zaborski 

Katie Zaborski

 

Ksenia Eic

Ksenia Eic

 

Elvire Thouvenot-Nitzan 

Elvire Thouvenot-Nitzan

 

 موضوعات: