حاشیه معماری

 

روزهای تولد بزرگان معماری ـ 2

 

Margin of Architecture

Birthdays of Architecture’s Masters - 2

 

o ویلیام موریس (William Morris)

þ ۴ فروردین (March 24)

 

o ماریو بوتا (Mario Botta)

þ ۱۲ فروردین (April 1)

 

o آلدو روسی (Aldo Rossi)

þ ۱۳ اردیبهشت (May 3)

 

o چارلز ایمز (Charles Eames)

þ ۲۷ خرداد (June 17)

 

o رابرت ونتوری (Robert Venturi)

þ ۴ تیر (June 25)

 

o آراتا ایسوزاکی (Arata Isozaki)

þ ۱ مرداد (July 23)

 

o ریچارد راجرز (Richard Rogers)

þ ۱ مرداد (July 23)

 

o تادائو آندو (Tadao Ando)

þ ۲۲ شهریور (September 13)

 

o رنزو پیانو (Renzo Piano)

þ ۲۳ شهریور (September 14)

 

o سزار پلی (Cesar Pelli)

þ ۲۰ مهر (October 12)

 

o رم کولهاس (Rem Koolhaas)

þ ۲۶ آبان (November 17)

 

o استیون هال (Steven Holl)

þ ۱۸ آذر (December 9)

 

o برنارد چومی (Bernard Tschumi)

þ ۵ بهمن (January 25)

 

o جان راسكین (John Ruskin)

þ ۱۹ بهمن (February 8)

 

o لویی کان (Louis Kahn)

þ ۱ اسفند (February 20)

 

 موضوعات: