كلیات معماری

 

دانستنی‎های معماری ـ 13

           

Architectural Generalities

Architectural Knowables – 13

 

o از دیدگاه زیگفرید گیدیون، راز خلاقیت در معماری هر دوره‌ای در سه رکن نهفته است. آیا می‌دانید این سه رکن کدامند؟

þ ۱. صاحب‌کار هنرشناس

    2. استادی برخوردار از شخصیت و استعداد که بداند چگونه قریحه شاگردان خود را بیدار کند.

    3. شاگردانی که بهترین استاد را برای پرورش قریحه خود انتخاب کنند.

 

o لوکوربوزیه در دهه 20 میلادی، دو کتاب بسیار مهم به رشته تحریر درآورد که اولی را می‌توان منشور بینش مدرن در معماری و دومی را منشور بینش مدرن در شهرسازی به شمار آورد. آیا می‌دانید این دو کتاب کدامند؟

þ ۱. به سوی یک معماری نوین، 1923

    2. شهر آینده، 1924

 

o آیا می‌دانید کدام‌یک از سبک‌های معماری معاصر، معماری نئوباروک نیز نامیده می‌شود؟

þ معماری فولدینگ؛ در معماری باروک سبک‌های یونانی، رومی، شرقی، رومانسک، گوتیک و کلاسیک روی یکدیگر تا می‌شوند و کالبد بنا و طرح مواج دیوارها نسبت به شرایط انعطاف‌پذیرند. در معماری فولدینگ نیز انعطاف‌پذیری احجام و سطوح مختلف توسط تکنولوژی جدید که همان رایانه است، انجام می‌شود.

 

o آیا می‌دانید معمار هر یك از ساختمان‌های زیر كیست؟

    الف. کلیسای زیارتی نوتردام دوئو، رونشان

    ب. ساختمان سیگرام، نیویورک  

    ج. کلیسای نور، اوزاکا

    د. کتابخانه عمومی سیاتل

þ الف. لوکوربوزیه

    ب. میس ون‌درروهه 

    ج. تادائو آندو

    د. رم کولهاس

 

o آیا می‌دانید این سخن از كیست؟ «کمتر خسته‌کننده است.»

þ رابرت ونتوری

 

 موضوعات: