مسابقات معماری

 

شفافیت مدولار

 

نگاهی به طرح رتبه اول مسابقه طراحی سردر مجتمع صنعتی ـ خدماتی تالاب بهرام

           

Architectural Competitions

Modular Transparency

First Place of Design Competition for Gate of Taalaab Bahram Industrial Complex

 

o موضوع مسابقه:

یک مجموعه صنعتی ـ خدماتی در حال احداث قصد دارد تا طرح سردر ورودی خود را به مسابقه بگذارد. مجتمع صنعتی مذکور مجموعه‌ای از کارگاه‌های صنعتی مختلف است که صنوفی مانند سنگ‌تراش، ماشین‌ساز و فلزتراش، آهن‌کار و درودگر را در خود جای داده است. مطلوب خواهد بود اگر فرم و مفهوم ورودی تناسبی با مجموعه وقایعی که در این مجموعه رخ می‌دهد، داشته باشد. بلند بودن، قابلیت دید و درک از فواصل دور و شاخص بودن از نکاتی است که کارفرما به آنها اشاره نموده است.

محل ساخت و اجرای این سردر بر روی یک خیابان 24 متری است و پیشنهاد می‌شود فضایی به عنوان نگهبانی و اطلاعات در طرح سردر دیده شود. این سردر نیاز به هیچگونه درب یا مهاری به عنوان کنترل ورود و خروج ندارد. این سردر می‌تواند هم یک دروازه برای ورود به مجموعه باشد و یا یک عنصر شاخص که روی نقطه ورودی تاکید می‌کند و یا از همه اینها مهم‌تر می‌تواند تعریف جدیدی از ورودی باشد که طراح ارائه می‌کند. در این طرح بایستی محلی برای نام مجموعه دیده شود. توجه داشته باشید کارفرما مقرر نموده هزینه اجرای این سردر حتی‌المقدور بیشتر از 300 میلیون ریال نگردد. همچنین به دلیل وجود حریم پرواز در منطقه، ارتفاع سردر باید کمتر از 20 متر باشد.

 

o مجری مسابقه:

þ مهندسان مشاور رای‌فن

 

o هیأت داوران:

þ بابک نادری آزاد

þ علیرضا شادانلو

þ احمد بدرطالعی

 

Gate of Taalaab Bahram Industrial Complex

 

Gate of Taalaab Bahram Industrial Complex

 

o گروه طراحی:

þ جعفر بزاز

þ کمال یوسف­پور

 

Gate of Taalaab Bahram Industrial Complex

 

o هدف طرح:

     þ ارائه تعریف جدیدی از ورودی، با تجدید نظر در ساختار و جانمایی متعارف آن

 

o راهبردهای طراحی:

þ ایجاد شفافیت در ساختار ورودی

þ تغییر زاویه جانمایی ورودی، جهت ایجاد نوعی حوزه فضایی در بدو ورود به مجموعه

þ بهره‌گیری از مفهوم خط تولید و ساخت صنعتی مدولار در طرح ورودی

þ استفاده از مصالح سه‌گانه مرتبط با صنایع مجتمع (سنگ، فلز و چوب) در ساختار ورودی

þ تلفیق فضای سبز با ساختار ورودی

 

Gate of Taalaab Bahram Industrial Complex

 

Gate of Taalaab Bahram Industrial Complex

 

o نظر هیأت داوران:

طرح رتبه اول اثری است مفهوم‌گرا که در رسیدن به طرح، تحلیل و آنالیز مناسبی از خصوصیات موضوع را به همراه داشته است. همچنین در این طرح هوشمندانه با ابعاد و زوایای کار بازی شده و ایده مناسب و طرح پرپتانسیلی برای ورودی مجتمع حاصل گردیده است.

 

Gate of Taalaab Bahram Industrial Complex

 

 موضوعات: