معماری ایران

 

دانستنی‎های معماری معاصر ایران ـ 2

           

Iranian Architecture

Knowables of Iranian Contemporary Architecture - 2

 

o آیا می‌دانید در كدامیك از ساختمان‌های دوره پهلوی اول، برای نخستین بار از نمادهای معماری پیش از اسلام استفاده شده است؟

 

ساختمان اداره پست / نیکلای مارکف

 

þ ساختمان اداره پست (1307-1313)، واقع در ابتدای خیابان امام خمینی (سپه سابق)؛ این ساختمان سه طبقه که توسط نیکلای مارکف، معمار گرجستانی‌تبار روسی، طراحی شده، یک بنای کاملاً التقاطی است، زیرا در نمای آن از نیم‌ستون‌های دوره هخامنشی و قوس‌های جناغی دوره اسلامی استفاده شده و پلان و مقطع آن به شکل باسیلیکای کلیساهای کاتولیک طراحی گردیده است.

 

o آیا می‌دانید کامل‌ترین بنای مکتسب از معماری هخامنشی (تخت جمشید)، در دوره پهلوی اول کدام است؟

 

کاخ شهربانی / قلیچ باغلیان

 

þ کاخ شهربانی که در سال 1315، توسط قلیچ باغلیان، در جبهه شرقی میدان مشق طراحی و اجرا شده است.

 

o آیا می‌دانید عالی‌ترین جلوه معماری ساسانی را در کدامیک از ساختمان‌های دوره پهلوی اول می‌توان مشاهده کرد؟

 

موزه ایران باستان / آندره گدار

 

þ موزه ایران باستان (1312-1315) که توسط آندره گدار، معمار و باستان‌شناس فرانسوی، با الهام از کاخ کسری تیسفون طراحی شده و در جبهه غربی میدان مشق، با آجر قرمز رنگ اجرا گردیده است.

 

o آیا می‌دانید کاخ وزارت امور خارجه توسط چه کسی و با الهام از کدام بنای معروف طراحی شده است؟

 

کاخ وزارت امور خارجه / گابریل گورکیان

 

þ گابریل گورکیان (1279-1349)، معمار ارمنی‌تبار ایرانی، کاخ وزارت امور خارجه (1312-1318)، واقع در جنوب میدان مشق، را با الهام از کعبه زرتشت، یکی از بناهای دوره هخامنشی در نقش رستم فارس، طراحی کرده است. البته به علت بازگشت گورکیان به اروپا در سال 1316، این ساختمان توسط وارتان هوانسیان، دیگر معمار ارمنی‌تبار، به پایان رسید.

 

o آیا می‌دانید نخستین مدرنیست معماری ایران چه کسی بود؟

 

وارتان هوانسیان (1275-1361)

 

þ وارتان هوانسیان (1275-1361) که در سال 1314، پس از 17 سال تحصیل و کار در اروپا، به ایران بازگشت و به عنوان نخستین معمار مدرن ایرانی، به پایه‌گذاری و اجرای اندیشه معماران مدرن در ایران پرداخت. او نخستین شخصی بود که نهضت باستان‌گرایی دوره پهلوی را مورد حمله قرار داد، با این اندیشه که آیا باید از گذشته تقلید نمود و آثار ذیقیمت قدیمی را تجدید نمود؟ یا اینکه به آینده نگریست و معماری را با طرز زندگی جدید وفق داد؟

 

 موضوعات: