طراحی داخلی

 

آثار برگزیده طراحان داخلی جهان ـ 1

 

Interior Design

Selected Works of the World’s Interior Designers - 1

 

þ طراحی فضاهای کار و سالن انتظار VIP شرکت هواپیمایی Alitalia

þ موقعیت: فرودگاه تورینو، ایتالیا

þ کارفرما: شرکت هواپیمایی Alitalia

þ طراح: Iosa Ghini Associati از ایتالیا

þ همکاران طراحی: Marco Colonelli، Paola De Franceschi

þ سال آغاز و اتمام پروژه: 2006

 

 Alitalia Airport Areas & VIP Lounge, Iosa Ghini Associati

 

Alitalia Airport Areas & VIP Lounge, Iosa Ghini Associati

 

Alitalia Airport Areas & VIP Lounge, Iosa Ghini Associati 

 

Alitalia Airport Areas & VIP Lounge, Iosa Ghini Associati 

 

Alitalia Airport Areas & VIP Lounge, Iosa Ghini Associati 

 

Alitalia Airport Areas & VIP Lounge, Iosa Ghini Associati 

 

 Alitalia Airport Areas & VIP Lounge, Iosa Ghini Associati

 

 موضوعات: