معرفی کتاب

 

کتاب­های معماری و شهرسازی ـ 7 

           

Book Review

Architecture & Urbanism Books - 7

 

در آستانه بیستمین نمایشگاه بین­المللی کتاب تهران و در ادامه کتاب­های معرفی­شده در سال‌های 1383، 1384 و 1385، نگاهی داریم به عناوین تعدادی دیگر از کتاب­های فارسی معماری و شهرسازی که از سال 1380 به این سو منتشر یا تجدید چاپ شده­اند:

 

151. ساخت شهر بر اساس مبانی هنری

þ نویسنده: کامیلو زیته

þ مترجم: فریدون قریب

þ ناشر: دانشگاه تهران

þ سال انتشار: 1385

þ قیمت: 1700 تومان

 

152. مقدمه‌ای بر شهرسازی معاصر ایران

þ نویسنده: سید محمدعلی کامروا

þ ناشر: دانشگاه تهران

þ سال انتشار: 1384

þ قیمت: 1550 تومان

 

153. آفرینش محلات و مکان‌ها در محیط انسان‌ساخت

þ نویسنده: دیوید چپ‌من

þ مترجم: شهرزاد فریادی / منوچهر طبیبیان

þ ناشر: دانشگاه تهران

þ سال انتشار: 1384

þ قیمت: 3000 تومان

 

154. طراحان چگونه می‌اندیشند: ابهام‌زدایی از فرایند طراحی

þ نویسنده: برایان لاوسن

þ مترجم: حمید ندیمی

þ ناشر: دانشگاه شهید بهشتی

þ سال انتشار: 1384

þ قیمت: 3000 تومان

 

155. روان‌شناسی محیط و کاربرد آن

þ نویسنده: شهرناز مرتضوی
þ ناشر: دانشگاه شهید بهشتی

þ سال انتشار: 1380

þ قیمت: 1000 تومان

 

156. معماری معاصر: معماری دهه 80 در جهان (برگزیدگان مسابقات معماری)

þ نویسنده: منصور سپهری‌مقدم

þ ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران

þ سال انتشار: 1385

þ قیمت: 6000 تومان

 

157. معماری معاصر: معماری دهه 90 در جهان (برگزیدگان مسابقات معماری)

þ نویسنده: منصور سپهری‌مقدم

þ ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران

þ سال انتشار: 1385

þ قیمت: 5000 تومان

 

158. الفبای معماری

þ نویسنده: لویی هلمن

þ مترجم: محمد احمدی‌نژاد

þ ناشر: نشر خاک

þ سال انتشار: 1385

þ قیمت: 8800 تومان

 

159. مفاهیم پایه در معماری

þ نویسنده: ادوارد وایت

þ مترجم: محمد احمدی‌نژاد

þ ناشر: نشر خاک

þ سال انتشار: 1385

þ قیمت: 5800 تومان

 

160. رم کولهاس (S.M.L.XL)

þ نویسنده: رم کولهاس

þ گزیده ترجمه: ایمان رئیسی

þ ناشر: نشر خاک

þ سال انتشار: 1385

þ قیمت: 7800 تومان

 

161. رنزو پیانو

þ نویسنده: املیو پیتسی

þ مترجم: میرسعید موسوی

þ ناشر: نشر خاک

þ سال انتشار: 1385

þ قیمت: 6800 تومان

 

162. لویی كان

þ نویسنده: رومالدو جورگولا
þ مترجم: عبدالله جبل‌عاملی

þ ناشر: نشر خاک

þ سال انتشار: 1385

þ قیمت: 5800 تومان

 

163. تادائو آندو

þ نویسنده: ماسائو فوریاما

þ مترجم: حمید محمدی / محمدعلی اشرف گنجویی

þ ناشر: نشر خاک

þ سال انتشار: 1384

þ قیمت: 6800 تومان

 

164. مبانی ترسیم پرسپكتیو به روش بصری در معماری

þ نویسنده: جان مونتاگیو
þ مترجم: محمد احمدی‌نژاد

þ ناشر: نشر خاک

þ سال انتشار: 1385

þ قیمت: ؟

 

165. اسكیس‌های مدادی

þ نویسنده: تامس وانگ
þ مترجم: محمد احمدی‌نژاد

þ ناشر: نشر خاک

þ سال انتشار: 1385

þ قیمت: 3800 تومان

 

166. راندو و ترسیم رنگی

þ نویسنده: مایكل دویل

þ مترجم: محمد احمدی‌نژاد

þ ناشر: نشر خاک

þ سال انتشار: 1385

þ قیمت: 11800 تومان

 

167. بادخان (ملاحظات كالبدی باد در ساختمان)

þ نویسنده: مهندسین ‌مشاور بتل‌ مك‌كارتی
þ مترجم: محمد احمدی‌نژاد

þ ناشر: نشر خاک

þ سال انتشار: 1385

þ قیمت: 3800 تومان

 

168. شرح جریان‌های فکری معماری و شهرسازی در ایران معاصر 

þ نویسنده: سیدمحسن حبیبی

þ ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی

þ سال انتشار: 1385

þ قیمت: 4300 تومان

 

169. ساختارهای جدید در محیط‌های تاریخی

þ نویسنده: بهرام قدیری / شیوا آراسته

þ ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی

þ سال انتشار: 1385

þ قیمت:2700 تومان

 

170. فضاهای شهری در بافت‌های تاریخی ایران

þ نویسنده: حسین سلطان‌زاده
þ ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی

þ سال انتشار: 1385

þ قیمت: 3200 تومان

 

171. فارابی و سیر شهروندی در ایران

þ نویسنده: محمدمنصور فلامکی

þ ناشر: نشر فضا

þ سال انتشار: 1385

þ قیمت: ؟

 

172. سیری در تجارب مرمت شهری "از ونیز تا شیراز"

þ نویسنده: محمدمنصور فلامکی

þ ناشر: نشر فضا

þ سال انتشار: 1384

þ قیمت: 6000 تومان

 

173. حریم‌گذاری بر ثروت‌‌های فرهنگی ایران  

þ نویسنده: محمدمنصور فلامکی

þ ناشر: نشر فضا

þ سال انتشار: 1384

þ قیمت: 3000 تومان

 

174. تاریخ معماری مدرن (5 جلد)

þ نویسنده: لئوناردو بنه‌ولو      

þ مترجم: محمدباقر خسروی / علی‌محمد سادات ‌افسری

þ ناشر: مركز نشر دانشگاهی

þ سال انتشار: 1385

þ قیمت: ؟

 

175. معماری کریم طاهرزاده بهزاد

þ نویسنده: بیژن شافعی / سهراب سروشیانی / ویکتور دانیل
þ ناشر: انتشارات دید

þ سال انتشار: 1384

þ قیمت: ؟

 

 موضوعات: