معرفی کتاب

 

کتاب­های معماری و شهرسازی ـ 8  

           

Book Review

Architecture & Urbanism Books - 8

 

176. خانه‌های ارامنه جلفای نو اصفهان

þ نویسنده: كاراپت كاراپتیان

þ مترجم: مریم قاسمی سیچانی

þ ناشر: فرهنگستان هنر

þ سال انتشار: 1385

þ قیمت: 5200 تومان

 

177. كلیساهای ارامنه جلفای نو اصفهان

þ نویسنده: آرمن حق‌نظریان

þ مترجم: نارسیس سهرابی ‌ملایوسف

þ ناشر: فرهنگستان هنر

þ سال انتشار: 1385

þ قیمت: 5700 تومان

 

178. هنر و معماری صفویه

þ نویسنده: شیلا كنبی / مزدا موحد

þ ناشر: فرهنگستان هنر

þ سال انتشار: 1385

þ قیمت: 3500 تومان

 

179. مكتب اصفهان در شهرسازی: دستور زبان طراحی شالوده شهری

þ نویسنده: زهرا اهری

þ ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی / فرهنگستان هنر

þ سال انتشار: 1385

þ قیمت: 3000 تومان

 

180. نقش و نگارهای معماری در تاجیكستان

þ نویسنده: حكمت یولداشف

þ مترجم: نسترن زندی

þ ناشر: الهدی / فرهنگستان هنر

þ سال انتشار: 1385

þ قیمت: ؟

 

181. شهر همچون چشم‌انداز: نگرشی فراتر از فرانوگرایی به برنامه‌ریزی شهری

þ نویسنده: تام ترنر   

þ مترجم: حشمت‌الله نادرشاهی / فرشاد نوریان

þ ناشر: شركت پردازش و برنامه‌ریزی شهری

þ سال انتشار: 1385

þ قیمت: 2200 تومان

 

182. معنی محیط ساخته‌شده: رویکردی در ارتباط غیرکلامی

þ نویسنده: ایماس راپوپورت    

þ مترجم: فرح حبیب

þ ناشر: شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری

þ سال انتشار: 1384

þ قیمت: 2300 تومان

 

183. طراحی فضای شهری: نگرشی بر فرآیندی اجتماعی ـ مکانی

þ نویسنده: علی مدنی‌پور

þ مترجم: فرهاد مرتضایی

þ ناشر: شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری

þ سال انتشار: 1384

þ قیمت: 1950 تومان

 

184. هنر و معماری اسلامی ایران؛ یادنامه استاد دکتر لطیف ابوالقاسمی

þ به کوشش: علی عمرانی‌پور

þ ناشر: شرکت عمران و بهسازی شهری

þ سال انتشار: 1384

þ قیمت: ؟

 

185. تاریخ شهرسازی جهان اسلام

þ نویسنده: پائولو کونئو          

þ مترجم: سعید تیزقلم‌ زنوزی

þ ناشر: شرکت عمران و بهسازی شهری

þ سال انتشار: 1384

þ قیمت: 4500 تومان

 

186. مجموعه آثار سیدهادی میرمیران

þ نویسنده: سیدهادی میرمیران

þ ناشر: شرکت عمران و بهسازی شهری

þ سال انتشار: 1384

þ قیمت: 40000 تومان

 

187. پهنه‌بندی و راهنمای طراحی اقلیمی استان آذربایجان شرقی (اقلیم سرد)

þ نویسنده: مرتضی كسمایی

þ ناشر: مركز تحقیقات ساختمان و مسكن

þ سال انتشار: 1385

þ قیمت: 1500 تومان

 

188. اصول ایمنی حریق در ساختمان‌ها: راهنمای طراحی برای معماران

þ نویسنده: پاول استولارد

þ مترجم: عبدالصمد زرین‌قلم

þ ناشر: مرکز تحقیقات‌ ساختمان ‌و مسکن

þ سال انتشار: 1384

þ قیمت: 1500 تومان

 

189. مقررات و معیارهای طراحی و اجرایی جزئیات تیپ ساختمانی (2 جلد)

þ نویسنده: ـ

þ ناشر: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور

þ سال انتشار: 1385

þ قیمت: ؟

 

190. نوسازی و بهسازی شهری

þ نویسنده: محمدمنصور فلامکی

þ ناشر: سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ كتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)

þ سال انتشار: 1384

þ قیمت: ؟

 

191. معماری خانه‌های ایرانی

þ نویسنده: مزدك انوشه / سعید محمودی ‌ازناوه / فاطمه كاتب

þ ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

þ سال انتشار: 1385

þ قیمت: ؟

 

192. هندسه در معماری

þ نویسنده: زهره بزرگمهری

þ ناشر: سازمان میراث فرهنگی كشور / سبحان نور

þ سال انتشار: 1385

þ قیمت: 2000 تومان

 

193. راهنمای طراحی شهری

þ نویسنده: فرانه ریاحی‌ دهکردی

þ مترجم: رضا رضایی

þ ناشر: شرکت عمران شهرهای جدید

þ سال انتشار: 1384

þ قیمت: 8000 تومان

 

194. مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری

þ نویسنده: جهانشاه پاکزاد

þ ناشر: انتشارات شهیدی

þ سال انتشار: 1385

þ قیمت: 4600 تومان

 

195. راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران

þ نویسنده: جهانشاه پاکزاد

þ ناشر: انتشارات شهیدی

þ سال انتشار: 1385

þ قیمت: ؟

 

196. مجموعه مقالات سومین كنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران، ارگ بم (5 جلد)

þ نویسنده: باقر آیت‌الله‌زاده‌شیرازی

þ ناشر: رسانه‌پرداز

þ سال انتشار: 1385

þ قیمت: 2000 تومان

 

197. معماری دیکانستراکشن، معماری دیکانستراکتیویست

þ نویسنده: محمدرضا جودت و ...

þ مترجم: محمدرضا جودت و ...

þ ناشر: انتشارات گنج هنر

þ سال انتشار: 1385

þ قیمت: 3200 تومان

 

198. معماری چیست؟ گفتاری در باب طراحی منظر، ساختمان‌سازی و ماشین‌ها

þ نویسنده: پاول شیارد

þ مترجم: فرشید حسینی

þ ناشر: نشر فن‌آوران

þ سال انتشار: 1385

þ قیمت: 2800 تومان

 

199. تفكر ترسیمی برای طراحان و معماران

þ نویسنده: پل لازیو

þ مترجم: سعید آقایی / سیدمحمود مدنی

þ ناشر: هنر اسلامی

þ سال انتشار: 1385

þ قیمت: 6500 تومان

 

200. یادداشت‌های بصری برای معماران و طراحان

þ نویسنده: نورمن كرو / پل لازیو

þ مترجم: سعید آقایی / سیدمحمود مدنی

þ ناشر: هنر و معماری

þ سال انتشار: 1385

þ قیمت: 3000 تومان

 

 موضوعات: