نقد معماری

 

رایج‌ترین نمونه‌های نقد معماری 

 

بازخوانی کتاب «معماری و اندیشه نقادانه» ـ 6

           

Architectural Criticism

Current Samples of Architectural Criticism

Book Review: Architecture and Critical Imagination - 6

 

ارزش و اهمیت فراوان نقد و گستردگی حوزه اثر آن در معماری، موجب شده است که نقد معماری از حضوری پررنگ در زندگی معمارانه برخوردار باشد. جایگاه‌های متعدد ظهور و بروز نقد در عرصه معماری، موجب شکل‌گیری نمونه‌های مختلفی از نقد معماری شده است که از رایج‌ترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

þ نقد روزنامه‌ای (ژورنالیستی): مقالات انتقادی، تفاسیر و ارزیابی‌های روزنامه‌ها، مجلات و ماهنامه‌های تخصصی.

 

þ نقد تاریخی: نقد تاریخی که توسط تاریخ‌نگاران صورت می‌گیرد، علاوه بر بیان چگونگی وقوع اتفاقات، به تعیین اهمیت هر یک می‌پردازد و لذا در این نقد، آن دسته از تحولاتی که در بین هزاران رویداد، توجه ویژه‌ای می‌طلبند، مشخص و متمایز می‌شوند. هنگامی که مورخان مخاطب را به توجه و نگاه گزینشی نسبت به حوادث و رویدادها رهنمون می‌سازند، سپس به بیان مفاهیم پنهان در هر تحول و رویداد می‌پردازند، پیش از آنکه گردآورنده تاریخ باشند، منتقد و مفسر آن هستند.

 

þ نقد آموزشی: در حقیقت آموزش معماری در مدارس و کارگاه‌های طراحی معماری حول محور نقد شکل گرفته است؛ دانشجو طراحی می‌کند و در ضمن نقد طرح توسط استاد، آموزش می‌بیند. این نوع نقد، به عنوان شیوه اصلی آموزش معماری، بیش از هر چیز بر ترکیبی از روش‌های مختلف شامل بیان واقعیت‌ها، تفاسیر، تعصبات شخصی و روش‌های تجربی استوار است.

 

þ نقد ذهنی توسط خود طراح: در لحظه حساس و پراهمیتی که یک راه‌حل طراحی به ذهن طراح خطور می‌کند و سپس او جنبه‌های مختلف آن راه‌حل را بررسی می‌کند و با سبک و سنگین کردن ایده، به قضاوت در مورد آن می‌پردازد و در نهایت تصمیم‌گیری می‌کند، یک روند کامل از نقد معمارانه صورت گرفته است.

 

þ نقد حرفه‌ای: گفتگوهای میان طراح با مدیر پروژه، کارفرما و پیمانکار؛ طراح شهری با شورای شهر؛ طراح با قانون‌گذران یا حتی بین استفاده‌کنندگان از یک بنا با خود بنا.

 

_________________________________________

þ بخش‌های پیشین بازخوانی کتاب «معماری و اندیشه نقادانه»:

1. نگرشی نو به نقد معماری

2. در جست‌وجوی نقد آینده‌نگر

3. نقد نوعی رفتار است

4. نقد چیست؟

5. منقد کیست؟موضوعات: