معماری جهان

 

با بزرگان معماری ـ 4

           

Architecture of the World

With The Masters of Architecture - 4

 

þ شاید در رشته معماری امر سازش بیشتر از خیلی رشته‌های دیگر باشد، چون همیشه یک کارفرمای حاکم بالای سر ما نشسته و به ما دستور می‌دهد. اگر هم بخواهیم معماری را خیلی اخلاقی بپنداریم، کار نخواهیم کرد.

سزار پلی

 

þ معماری بیان فیزیکی روش زندگی است. از این‌رو، فرم، بدون وابستگی به یک گرایش بخصوص، خود را تنها با نوع خاص زندگی تطبیق می‌دهد.

جان پاوسن

 

þ یک معمار بایستی بداند که چگونه نگاه کند؛ به این معنی که دیدن باید به گونه‌ای باشد که بصیرت انسان مغلوب تحلیل‌های عقلانی او نگردد.

لوئیز باراگان

 

Barragan, Pelli, Hedjuk, Rossi, Fehn, Pawson 

 

þ شکل‌گیری یک نظریه طراحی، هدف یک معماری را تعیین می‌کند و اولویت آن بر هر پژوهش دیگر انکارناپذیر است.

آلدو روسی

 

þ معماری را با چشمانمان دریافت می‌کنیم و با دست‌هایمان می‌کشیم و این فرایند در سکوت بهتر پیش می‌رود.

جان هیداک

 

þ نقش معمار، یافتن راز مکان است.

اسور فنموضوعات: