معماری جهان

 

معماری معاصر هلند ـ 2

 

Architecture of the World

Dutch Contemporary Architecture - 2

 

þ دبیرستان Hervormd Lyceum West  

þ موقعیت: آمستردام

þ کارفرما: Stichting Cedergroep

þ آرشیتکت: TANGRAM Architekten از هلند

þ مساحت ساختمان جدید: 3016 مترمربع

þ سال اتمام ساخت: 2005

 

Hervormd Lyceum West / TANGRAM Architekten

 

Charlotte ten Dijke and Bart Mispelblom Beyer

   

Hervormd Lyceum West / TANGRAM Architekten

 

Hervormd Lyceum West / TANGRAM Architekten

 

ساختمان اصلی دبیرستان Hervormd Lyceum West که توسط F.J.A. den Tex و J. Hillebrants طراحی شده و در سال 1963 به بهره‌برداری رسیده است، اخیراً به دلیل رشد تصاعدی تعداد دانش‌آموزان، دیگر پاسخگوی نیازهای مدرسه نبود. از این‌رو، بایستی علاوه بر بهسازی ساختمان موجود مدرسه، حدود 3000 مترمربع فضای جدید، برای تأمین کلاس‌های اضافی و سایر کارکردهای متناسب، به آن اضافه می‌شد. از این‌رو، معماران پروژه برای افزایش کارآیی، جذابیت و بازده اقتصادی مدرسه، سازمان‌دهی فضایی بخش مرکزی ساختمان موجود را تغییر دادند و یک ساختمان جدید نیز به آن افزودند.

 

Hervormd Lyceum West / TANGRAM Architekten

 

Hervormd Lyceum West / TANGRAM Architekten 

با توجه به اینکه ساختمان قدیمی دبیرستان، ساختمانی درون‌گرا و غیرجذاب بود، معماران پروژه در نظر داشتند ساختمان الحاقی، ساختمانی باز و شفاف باشد تا تحرک جدیدی به مدرسه و فضای بیرونی اطراف آن ببخشد. بر اساس همین اندیشه، آنها با استفاده فراوان و گشاده‌دستانه از شیشه در ساختمان جدید، توانسته‌اند نوعی پیوستگی میان فضاهای داخلی و خارجی ایجاد کنند. در نتیجه، باغ‌ها و حیاط‌های مدرسه به بخشی مرتبط با فضاهای داخلی آن تبدیل شده‌اند که بطور گذرا از خیابان‌های اطراف نیز قابل مشاهده هستند.

 

Hervormd Lyceum West / TANGRAM Architekten

 

Hervormd Lyceum West / TANGRAM Architekten

 

Hervormd Lyceum West / TANGRAM Architekten

 

Hervormd Lyceum West / TANGRAM Architekten

 

نور و رنگ عناصر و ابزارهای اصلی معماری ساختمان جدید هستند که هویتی جدید و غیرمتعارف به مدرسه ‌بخشیده‌اند. نور در ترکیب با دیوارهای داخلی، سقف‌ها و مبلمان، مسیرهایی در داخل ساختمان، برای تفکیک کارکردهای مختلف آن، تعریف می‌کند. شب‌هنگام نیز فضاهای رنگارنگ حاصل از نورپردازی، کیفیتی نمایشی به باغ‌ها و حیاط مدرسه می‌بخشند و آن را فراتر از کارکرد آموزشی، به یک نشانه شهری تبدیل می‌کنند. سطوح روشن و درخشان رنگی نه تنها از ارزش نمادین برخوردارند، بلکه با تحت‌الشعاع قرار دادن تفاوت‌های میان ساختمان قدیم و جدید، موجب ایجاد نوعی وحدت جدید میان آنها می‌شوند.

 

Hervormd Lyceum West / TANGRAM Architekten

 

Hervormd Lyceum West / TANGRAM Architekten

 

Hervormd Lyceum West / TANGRAM Architekten

 

از دیرباز، گستره کاربرد نور در معماری محدود به فضای داخلی بوده است که اکثراً برای کسانی که از کنار ساختمان می‌گذرند، قابل مشاهده نیست. اما معماران این پروژه موفق شده‌اند با طراحی یک ساختمان نیمه‌شفاف، مرز میان فضای داخلی نورپردازی‌شده ساختمان و فضای شهری بیرون را از میان ببرند. موضوعات: