طراحی معماری

 

معیارهای طراحی مدرسه ـ 2

           

Architectural Design

Criteria for School Design - 2

 

1. قابلیت کارکردی (Functionality): نحوه چیدمان، کمیت و روابط داخلی فضاها، و میزان پاسخگویی طرح ساختمان به نیازهای کارکردی

 

1.1. دسترسی (Access): آسانی دسترسی به مدرسه و حرکت در اطراف آن برای تمامی افراد

 

o امکان دسترسی آسان به ساختمان باید برای همه افراد فراهم باشد.

 

School Design

 

نمونه مشکلات:

þ ماشین‌ها مانع دید به ورودی مدرسه هستند.

þ تضاد و ناسازگاری میان ماشین‌ها و پیاده‌گان احساس ایمنی را به خطر می‌اندازد.

 

School Design

 

نمونه راه‌حل‌ها:

þ این طرح باعث تشویق افراد به استفاده از دوچرخه می‌شود و دارای یک ورودی پیاده ایمن و بی‌خطر است.

 

School Design

 

نمونه راه‌حل‌ها:

þ فضاهای سیرکولاسیون باید به اندازه کافی عریض باشند تا تمام کاربران به راحتی درون آنها حرکت کنند و نیز به‌گونه‌ای طراحی شوند که افراد دارای معلولیت‌های فیزیکی، بینایی و شنوایی را دچار مشکل نکنند.

 

o o پیداکردن مسیر دسترسی به تمامی نقاط مدرسه باید آسان باشد.

 

School Design

 

نمونه مشکلات:

þ کریدورهای داخلی منحنی‌شکل فاقد پنجره ممکن است تا اندازه‌ای تعیین مسیر را دچار مشکل کنند.

þ کف‌های دارای ویژگی بازتابندگی ممکن است بخاطر درخشندگی زیاد مشکلاتی برای افرادی دارای معلولیت‌های بینایی ایجاد کنند.

 

School Design

 

نمونه راه‌حل‌ها:

þ در این طرح، آرایش فضایی مدرسه، پس از گذشتن از فضای پذیرش، بوضوح قابل مشاهده است.

þ کریدورهایی که بخوبی از نور فراوان روز بهره‌مند می‌شوند، به آسانی تحت نظارت هستند.

 

School Design

 

نمونه راه‌حل‌ها:

þ یک نشانه خوب کمک فراوانی می‌تواند به تعیین مسیر بکند و باید در یک محل منطقی و برجسته قرار گیرد.موضوعات: