حاشیه معماری

 

خواندنی‎های معماری ـ 3

           

Margin of Architecture

Architectural Readables - 3

 

o معماری برای نشان دادن به دیگران! 

þ آقایی بودند که اصرار می‌کرد خانه بسیار بزرگ زیبایی برایشان بسازیم با دو سوئیت کوچک در زیرزمین برای نوکر و کلفت‌هایش. اما وقتی یک روز سرزده به آنجا رفتم، دیدم که با لباس خانه از یکی از سوئیت‌ها بیرون می‌آید و به من گفت که همان جا زندگی می‌کند. از او پرسیدم: پس بالا را برای چه می‌خواستید؟ گفت: برای نشان دادن به دیگران.

 

þ در اختیاریه برای کارفرمایی خانه‌ای ساختیم که یک پله شیشه‌ای برای طبقه بالا داشت و یک روز که برای تسویه حساب به آنجا رفته بودم، دیدم خدمتکار چاقی با یک دیگ بزرگ دارد از این پله‌های شیشه‌ای پایین می‌آید. از او پرسیدم برای چه دیگ را بالای پشت بام برده‌ای؟ گفت که دیگ‌ها را آنجا می‌شویند، در حالی که خانه حدود 1000 متر حیاط داشت.

گفتگو با دیوید اوشانا: فصلنامه آبادی، شماره 23، زمستان 1375، صفحات 113-114

 

o خوشحالی از عدم ارائه جزئیات معماری 

þ مدتی در دفتر دانیل لیبسکیند کار می‌کردم که مصادف بود با زمانی که موزه شهر برلین در حال ساخت بود. چند بار این پروژه کنسل شد، ما همه فکر می‌کردیم که او خیلی ناراحت می‌شود و می‌خواستیم با او همدردی کنیم. ولی دیدیم که او خیلی هم خوشحال است. وقتی از او پرسیدیم، گفت: خوشحالم، چون اگر ساخته می‌شد، باید سه سال می‌نشستم و جزئیات در و پنجره را می‌کشیدم. حالا این کار را نمی‌کنم و کاری که دلم می‌خواهد، انجام می‌دهم.

شیردل «درکارگاه معماری معاصر ایران»: فصلنامه شارستان، شماره 15-16، بهار و تابستان 1386، صفحه 31

 

o برنامه‌ریزی به سبک لیبسکیند 

þ وقتی از لیبسکیند می‌پرسند که اگر در طرح مسابقه‌ای تنها سه ماه فرصت داشته باشی، چه مدت روی آن کار می‌کنی، پاسخ می‌دهد: یک ماه می‌روم کنار دریا تفریح می‌کنم، یک ماه و اندی خود به خود سپری می‌شود و در نهایت فقط چهار روز کار می‌کنم.

علیرضا برهانی حقیقی: فصلنامه معماری ایران، شماره 2، پاییز 1379، صفحه 148موضوعات: