یادداشت ماه

درس‌هایی از بزرگان معماری ـ 6

از رنزو پیانو بیاموزیم

Month's Note
Lessons from Architecture’s Masters – 6
Let us Learn from Renzo Piano

o معماری چیست؟
þ معماری هنری جدا از واقعیت نیست؛ معماری حقیقی، نقاشی حقیقی، شعر حقیقی و موسیقی حقیقی هرگز صرفاً انتزاعی نبوده است. ... معماری در مرز است، مرز بین هنر و مردم‌شناسی، بین جامعه و علم، بین تکنولوژی و تاریخ. ... معماری خیال‌پردازی و سمبولیسم، معناشناسی و هنر روایت‌کردن داستان است. معماری ترکیبی جالب از این چیزهاست و گاهی اوقات انسان‌گرایانه و گاهی اوقات مادی‌گرایانه است.
گفتگو با رنتسو پیانو: لامپوگنانی و ایوی، ترجمه نسرین دهقانی، فصلنامه آبادی، شماره 38، بهار 1382، صفحه 134

o معمار باید سازنده‌ای استاد باشد.
þ طی قرن‌ها به تدریج معمار از وجه ساخت‌وساز حرفه خود فاصله گرفته است؛ او نمی‌خواهد دست‌هایش در کارگاه ساختمانی کثیف آلوده شود. این جدایی میان فکرکردن و اجراکردن در تمامی رشته‌های هنری دیده می‌شود، اما در عرصه کار ما فاجعه است. این جدایی ناتوانی به بار می‌آورد، چرا که از بازخورد شناختی و تکنیکی ناشی از انجام کار خبری نیست.
گفتگوی رنتسو پیانو و روبرتو فابری: فصلنامه آبادی، شماره 21، تابستان 1375، صفحه 42

o سبک یا شیوه اکتشاف، مسأله این است!
þ اگر یک سبک فرمول طراحی یا مهر و نشانی باشد که کار آدم را از کار معماران دیگر متمایز می‌کند، یعنی چیزی که ناچارید بیش از هر چیز دیگری به آن اهمیت بدهید، دفاع از چنین سبکی برای من جالب نیست. ... اگر بناست عنصری قابل تشخیص وجود داشته باشد، این عنصر باید شیوه اکتشاف شخصی هرکس باشد.
گفتگوی رنتسو پیانو و روبرتو فابری: فصلنامه آبادی، شماره 21، تابستان 1375، صفحه 44
 
þ توجه به تفاوت بین سبک و انسجام ضروری است. انسجام تجربه است. انسجام استفاده از آن چیزی است که یاد گرفته‌اید و دوباره آن را به کار می‌برید. انسجام این نیست که خودتان را شناخت‌پذیر کنید. معماری لزوماً نوعی اکتشاف است که نسبت به هر مکانی، هر کارفرمایی و هر جامعه‌ای متفاوت است.
گفتگو با رنتسو پیانو: لامپوگنانی و ایوی، ترجمه نسرین دهقانی، فصلنامه آبادی، شماره 38، بهار 1382، صفحه 135

o کاربرد کامپیوتر در معماری لازم است، اما ...
þ وجود کامپیوتر لازم است. برای مثال، وقتی شما ساختمانی مثل فرودگاه کانسای در اوزاکا می‌سازید، برای به کمال رساندن هر چیزی (سازه، فرم، ...) به کامپیوتر نیاز دارید. ... اما نکته منفی در مورد کامپیوترها این است که آنها همه چیز را خیلی سریع انجام می‌دهند، آن‌قدر سریع که شما می‌توانید به جای 9 ماه، در 9 هفته بچه‌دار شوید، اما با این حال شما برای بچه‌دار شدن، همچنان به 9 ماه زمان احتیاج دارید، نه 9 هفته.
گفتگو با رنتسو پیانو: لامپوگنانی و ایوی، ترجمه نسرین دهقانی، فصلنامه آبادی، شماره 38، بهار 1382، صفحه 137موضوعات: