معماری جهان

دانستنی‎های معماری جهان ـ 14

Architecture of the World
Knowables of World’s Architecture - 14

o آیا می‌دانید دو کتاب معروف جان راسکین (John Ruskin)، نویسنده و متفکر انگلیسی قرن نوزدهم، کدامند؟
þ ١. کتاب «هفت مشعل معماری» (Seven Lamps of Architecture) 
    2. کتاب «سنگ‌های ونیز» (Stones of Venice) 
جان راسکین در هر دو کتاب خود از چیرگی صنعت اظهار عدم رضایت کرده و از قرون وسطی، وضع زندگی در آن دوره، و صداقت در کار و معماری آن دوره با ستایش یاد کرده بود.

o واژه آرت‌نوو (Art Nouveau) در هنر و معماری معاصر، به معنی بسیار وسیعی بکار گرفته می‌شود و تمام جنبش‌های آوانگارد اروپایی را در برمی‌گیرد که در اواخر قرن نوزدهم، بطور همزمان در کشورهای مختلف اروپایی، در واکنش به کاربرد مفرط و متعصبانه الگوهای تاریخی توسط تاریخ‌گرایان، شکل گرفتند. آیا می‌دانید آرت‌نوو در هریک از این کشورها، با اصطلاح خاصی مورد اشاره قرار گرفته است؟
þ ـ در انگلستان، به نام سبک مدرن
    ـ در فرانسه، به نام هنر نو یا سبک گیومارد
    ـ در آلمان، به نام سبک جوان (Jungedstil)، نام مجله‌ای که در مونیخ منتشر می‌شد
    ـ در ایتالیا، به نام سبک آزاد (Stile Liberty)
    ـ در اسپانیا، به نام مدرنیسم (Modernismo)
   ـ در اتریش، بنام سبک انفصال (Sezessionstil)، بدلیل جدایی معماران این سبک از تاریخ‌گرایی

o آیا می‌دانید کدام‌ یک از معماران معروف سبک آرت‌نوو، در سال 1927، با رأی خود در هیأت داوری مسابقه طراحی ساختمان مجمع اتفاق ملل در ژنو، باعث ناکام ماندن طرح لوکوربوزیه در این مسابقه شد؟
þ ویکتور هورتا (Victor Horta)، معمار بلژیکی 

o آیا می‌دانید لویی سالیوان (Louis Sullivan)، معمار آمریکایی، در کدام کتاب خود استفاده از هرگونه تزیینات را در ساختمان رد کرده بود؟
þ کتاب «پرگویی‌های کودکانه» (Kindergarten Chats) در سال 1901

o آیا می‌دانید این سخن از کیست؟
«اتاق‌ها و سکونت‌گاه‌های کوچک ذهن را به نظم و ترتیب درمی‌آورند، اما اتاق‌ها و سکونت‌گاه‌های بزرگ آن را ضعیف می‌کنند.»
þ لئوناردو داوینچی (Leonardo da Vinci)موضوعات: