طراحی معماری

معیارهای طراحی مدرسه ـ 3

Architectural Design
Criteria for School Design - 3

2.1. فضا ()Space: ابعاد و روابط داخلی اتاق‌ها و فضاهای یک ساختمان

o ویژگی‌های کمی و کیفی فضاهای آموزشی باید متناسب با برنامه آموزشی و ساختار سازمانی مدرسه باشد.

نمونه مشکلات:
þ نازک‌کاری ساده و فکرنشده سطوح اتاق، مبلمان با کیفیت پایین و ابزارهای زمخت و خشن نورپردازی، باعث ایجاد یک فضای بی‌روح برای آموزش و یادگیری می‌شود.
þ پوشش سخت و صلب سقف و سطوح دیوار، باعث ایجاد پژواک در اتاق می‌شود که شنیدن و برقراری ارتباط را دشوار می‌کند.


نمونه راه‌حل‌ها:
þ تیرهای سازه‌ای چوبی، فضاهای جذابی با ویژگی‌های آکوستیکی مطلوب ایجاد می‌کنند.


نمونه راه‌حل‌ها:
þ پنجره‌های واقع در هر دو سمت اتاق‌ها، در کنار نورهای سقفی، نور طبیعی مطلوبی برای انجام کارهای عملی فراهم می‌کنند.
þ پانل‌های آکوستیکی روی سقف‌ها، علاوه بر ایجاد جذابیت بصری، ترازهای صوتی را در طی انجام فعالیت‌های پر سر و صدا کاهش می‌دهند.


نمونه راه‌حل‌ها:
þ نوسازی این کلاس دوره ویکتورین بگونه‌ای صورت گرفته که فضایی با کیفیت بالا فراهم می‌کند.
þ سقف‌های بلند، کیفیت مناسب جریان هوا را تضمین می‌کنند.
þ پنجره‌های بزرگ، نور طبیعی مطلوبی برای تمام عمق اتاق فراهم می‌کنند.موضوعات: