معرفی پروژه

سکونت‌گاه سیار

Project Review
A Mobile Habitat

xbo کاری از 70ºN Arkitektur، گروه معماری نروژی، یک خانه سیار پیش‌ساخته است که در سال 2004، متناسب با نیازهای سکونتی یک زوج جوان، طراحی و توسط Senja Elementer AS ساخته شده است. مساحت این خانه مختصر و مفید که طول آن 12 متر، عرض آن 2/3 متر و ارتفاع آن تقریباً 5/3 متر است، به 36 مترمربع می‌رسد. در این خانه که با هدف ایجاد تنوع در شیوه زندگی بشر امروزی طراحی شده، بر مسائل و نیازهای ضروری زندگی تأکید شده و تلاش فراوانی صورت گرفته است تا در حداقل فضا، کیفیات ساده و اساسی زندگی تأمین شود.

 موضوعات: