معرفی پروژه

استخر نواری

Project Review
A Striped Private Pool

پروژه حاضر، استخر اختصاصی خانه‌ای در Klagenfurt اتریش است که در سال 2008، توسط گروه معماری Heri&Salli طراحی شده است. هدف اصلی معماران این پروژه، خلق کاراکتر جدیدی از لندسکیپ بود، به‌ گونه‌ای ‌که کارکردها و وظایف مختلفی را بر عهده بگیرد. بر این اساس، طرح کلی استخر از آرایش شش نوار سفیدرنگ در کنار یکدیگر، شکل گرفته است، نوارهایی که کارکردهای مختلفی را در اطراف استخر شنا، همچون صندلی، نیمکت، تخت، میز یا سقفی که مانع دید همسایه‌ها می‌شود، بر عهده گرفته‌اند. همچنین یک نوار شکسته، به عنوان رمپ، ارتباط استخر را با محوطه چمن اطراف تأمین می‌کند.موضوعات: