یادداشت ماه

پنج ­سال با زروان، برای معماری

Month's Note
Five Years with Zorwan, For Architecture

سپاس بی‌کران از دوستان عزیزی که با حضور دلگرم‌کننده خویش، دفتر یادبود پنجمین سالگرد آغاز به کار زروان را امضاء کرده‌اند:

þ محمد چاوشانی
þ محمدرضا منعام
þ آرش پوراسماعیل
þ اولدوز فضلعلی
þ ابوالفضل حبیبی
þ زهرا
þ اشکان
þ ثریا کریم آبادی
þ دانشجوی ترم 7 معماری
þ جعفر بزاز
þ سیما هاشمی‌نیا
þ بختیار لطفی
þ بهرام هوشیار یوسفی
þ امیرعلی سیسی
þ آزاده شاهچراغی
þ مهشید کرمی
þ علی امینی
þ محبوبه مقدم

þ فرزانه
þ امین رستنده
þ محمدرضا شیرازی
þ شیشو
þ محمدعلی عبدالصمدی
þ محمدرضا کاشانی
þ نیلوفر خالواسماعیلی
þ نامعلوم
þ امیر فلاحی
þ امیررضا محمودزادهموضوعات: