معرفی معمار

 

نادر خلیلی2

خلیلی از سال 1982 تاکنون، مدیر برنامه پژوهش معماری در SCI-Arc کالیفرنیا است. او از سال 1986، مدیر و بنیان‎گذار بنیاد Geltaftan و انستیتوی هنر و معماری خاک کالیفرنیا (Cal-Earth) می‎باشد. پروژه‎های جاری او عبارتند از: روستای کویری پایدار و موزه و مرکز طبیعت Hesperia، میدان سوارکاری برای شهر کویری Mojave در Hesperia، تثبیت فرسایش دریاچه Hesperia، یک پروژه مرتبط با FEMA. او در Cal-Earth ساخت و آزمایش الگوهایی از معماری خاک را برای گنجاندن این نوع ساختمان‎ها در مقررات ساختمانی واحد دنبال می‎کند. بودجه کار جدید او از طریق کمک‎های اهدایی نهاد ملی وقف برای هنرها، بنیاد Katharine Tremaine، بنیاد Rex، بنیاد Leventis، بنیاد سرمایه‎گذاری اساسی ما، بنیاد Turner و بنیاد خانوادگی Flora تأمین شده است.

 

پنج کتاب خلیلی همزمان با تکامل تکنیک‎ها و فلسفه معماری‎ او نوشته شده‎اند:

ـ رقابت تنها، و خانه‎های سرامیکی و معماری خاک: چگونه خانه خودتان را بسازید، همزمان با تکامل سیستم خاک و آتش Geltaftan برای ساختن خانه‎های سرامیکی نگارش یافته‎اند.

ـ پیاده‎روهایی بر روی ماه، که سفری است میان سنت و تکنولوژی، به هنگام طراحی برای ماه نوشته شده است.

ـ مولانا، سرچشمه ذوق شاعرانه، ترجمه 75 شعر از مولانا، شاعر اهل تصوف زبان فارسی، که دانش و معرفت او درباره انسان و عناصر خاک، آب، هوا و آتش، منشاء اندیشه‎ الهی و معنوی مستتر در آثار او می‎باشد.

ـ مولانا، رقص شور و عشق، 300 شعر کوتاه رباعی از مولانا

 

 موضوعات: