طراحی معماری

خانه‌های معاصر جهان ـ 3

Architectural Design
Contemporary Houses of the World - 3

þ Edge House
þ موقعیت: اوزاکا، ژاپن
þ معمار: Noriyoshi Morimura
þ سال اتمام ساخت: 2008

Edge House که در میانه یک کوهستان جنگلی و بر فراز تپه‌ای مشرف به مرکز اوزاکا قرار گرفته، علاوه بر آنکه از نظر طراحی دارای یک ساختار کلی قوی و جسورانه است، از نظر توجه به جزییات معمارانه نیز حائز ویژگی‌ها و ملاحظات هوشمندانه‌ای است.


Night look from the roadside

ساختار کلی خانه که دورنمای کلی نمای اصلی آن شبیه شکل حرف S است، بر اساس ایده سطوح پیوسته و کف‌های شکسته طبقات شکل گرفته است. در همین راستا، با استفاده از سطوح شیب‌دار بتنی در کنار پله‌ها، بر ارتباط و پیوستگی بیشتر میان دو تراز مختلف یک طبقه که هر یک به فضاهای جداگانه‌ای اختصاص یافته‌اند، تأکید شده است تا احساس یکپارچگی فضا در نتیجه شکستن کف آن از بین نرود.

طبقه اول شامل بخش خصوصی خانه است که در یک تراز آن، فضای خواب و در تراز دیگر، حمام و سرویس بهداشتی واقع است. در طبقه دوم نیز، یک تراز به آشپزخانه و ناهارخوری و تراز دیگر به فضای نشیمن اختصاص یافته است. زیرزمین نیز به عنوان انباری مورد استفاده قرار می‌گیرد.


(Looking from Living room to Dining & Kitchen (Above) and to Bathroom (Below


Skipped floors, looking from Bedroom


Kitchen room


Kitchen room widely opened



موضوعات: