معماری جهان

دانستنی‎های معماری جهان ـ 15

Architecture of the World
Knowables of World’s Architecture - 15

o آیا می‌دانید کدام‌یک از معماران معاصر، معماری را به عنوان هنر رد کرده است؟
þ از دیدگاه آدولف لوس، معمار اتریشی، معماری یک هنر نیست، زیرا او هرچه را که در آن استفاده‌ای متصور باشد، از حیطه هنر خارج می‌داند. او معتقد است تنها در دو مورد می‌توان معماری را هنر فرض کرد: در طرح مقبره‌ها و در بناهای یادبود.

o آیا می‌دانید کدام‌یک از معماران معاصر، مسئله طرح کارخانه‌ها و موسسات صنعتی را که در آغاز قرن بیستم از نظر معماری، اهمیتی بر آن متصور نبود، به این هنر راه داد و با طرح‌های خود کارخانه را به محلی شایسته برای کار تبدیل کرد؟
þ پیتر بهرنس، معمار آلمانی

o آیا می‌دانید کدام‌یک از مصالح مدرن ساختمانی، در آغاز قرن بیستم به سرعت بر معماری تأثیر کرد و تقریباً به علامت مشخصه معماری جدید در دهه‌های آغازین این قرن تبدیل شد؟
þ بتن مسلح

o آیا می‌دانید کدام‌یک از معماران مدرن، از شیوه کار خود با عنوان «لیبرالیسم آرتیستیک» یاد کرده است؟
þ فرانک لوید رایت درباره معماری خود بیشتر از نفی عوامل سخن گفته است: مستقل ساختن معماری از قید هرگونه قوانین تحمیلی خارجی، آزادی از قید هرگونه کلاسیسم قدیمی یا تازه، استقلال از هر نوع استاندارد تجارتی یا آکادمیک که زندگی را به صلیب می‌کشد. او با علم به این خاصیت نفی‌کننده فرهنگ خود، آن را «لیبرالیسم آرتیستیک» نامیده است.

o آیا می‌دانید این سخن از کیست؟
«استخوان‌بندی یک بنا حکم اسکلت یک حیوان را دارد؛ همانطور که اسکلت یک حیوان با ریتم منظم، متعادل و قرینه سایر ارگان‌های مختلف را که با حالات مختلفی قرار گرفته‌اند، شامل می‌شود و آنها را نگاه می‌دارد، استخوان‌بندی یک بنا نیز باید همانطور با آهنگی منظم متعادل و همچنین قرینه تنظیم شود.»
þ اگوست پره، معمار فرانسویموضوعات: