یادداشت ویژه

ضیافت دهم وبلاگ‌های معماری ـ 2

Special Note
The 10th Virtual Forum of Architectural Blogs - 2

در پی انتشار اولین یادداشت مربوط به ضیافت دهم، پیشنهادی از سوی بهرام هوشیار یوسفی، مبنی بر بین‌المللی‌شدن ضیافت، مطرح شده است که در نوع خود پیشنهاد جالب‌توجه و قابل تأملی است و در صورت اجرایی‌شدن، می‌تواند به تحولی در روند برگزاری ضیافت‌ها منجر شود:

«پیشنهاد می‌کنم برای اولین بار این ضیافت با ارائه شرح ماوقع به زبان انگلیسی و با اعمال ماهیت دو زبانه به آن، از وبلاگ‌نویسان انگلیسی‌نویس هم دعوت به شرکت کند و چه بسا این فتح‌بابی باشد برای آشنایی آنها با ما و شاید بعضی ایرانی‌ها هم با دو زبان متن‌شان را ارائه کنند.»

با توجه به اینکه شکل‌گیری و تحول روند ضیافت وبلاگ‌های معماری تاکنون بر اساس خواست و مشارکت جمعی صورت گرفته است، درخواست من از کلیه دوستان وبلاگ‌نویس این است که نظرات خود را درباره این پیشنهاد و قابلیت تحقق آن، مطرح کنند تا در صورت وجود اجماع بر روی انجام این کار، در ادامه به ساختار مناسبی برای اجرای آن بیاندیشیم و مقدمات لازم را فراهم آوریم. همچنین تا پیش از آغاز رسمی ضیافت دهم، همچنان از کلیه پیشنهادات و انتقادات سازنده درباره ساختار برگزاری ضیافت‌ها استقبال می‌شود.موضوعات: