یادداشت ویژه

ضیافت دهم وبلاگ‌های معماری ـ 4

Special Note
The 10th Virtual Forum of Architectural Blogs - 4

ضیافت بین‌المللی؛ آری یا نه؟
برایند نظرات مطرح‌شده درباره بین‌المللی‌شدن ضیافت وبلاگ‌های معماری که در یادداشت سوم مربوط به ضیافت دهم ارائه شده‌اند، نشان می‌دهد که همه دوستان با هر نوع نوآوری و تحولی که منجر به بالارفتن سطح ضیافت‌ها و پرشورتر شدن آن شود، موافق‌اند، اما بر اساس نگاهی واقع‌گرایانه به روند طی‌شده ضیافت‌ها و پتانسیل فعلی وبلاگ‌های معماری، بر این باورند که تحقق این ایده در حال حاضر بعید نظر می‌رسد و در مقطع کنونی باید بیشتر به دنبال افزایش کیفیت ضیافت‌ها بود تا در آینده، با فراهم‌شدن شرایط و زمینه‌های لازم، بتوان ضیافت وبلاگ‌های معماری را در سطح بین‌المللی نیز مطرح کرد. بنابراین با توجه به تمامی این موارد، پرونده این پیشنهاد فعلاً در ضیافت دهم مختومه اعلام می‌شود، اما این پرونده کماکان برای پیگیری در ضیافت‌های بعدی باز است.

برنامه زمان‌‌بندی ضیافت دهم
þ ۵ بهمن: اعلام موضوعات پیشنهادی
þ ۵ تا 1۵ بهمن: نظرسنجی برای انتخاب موضوع نهایی ضیافت از میان موضوعات پیشنهادی
þ ١۵ بهمن: اعلام موضوع نهایی ضیافت
þ ١۵ بهمن تا 1۵ اسفند: بازه زمانی برای نگارش مطالب در باب موضوع ضیافت
þ ١۵ اسفند: جمع‌بندی مطالب نگارش‌یافته و معرفی میزبان ضیافت یازدهم

موضوعات پیشنهادی برای ضیافت دهم
þ معرفی و نقد یکی از آثار معماری معاصر ایران
þ معرفی و نقد فرایند طراحی یکی از آثار معماری معاصر جهان
þ وبلاگ‌نویسی معماری؛ چرا و چگونه؟
توضیح: در اینجا معنای اعم واژه معماری مورد نظر است و موضوعات مطرح‌شده می‌تواند تمامی زمینه‌های مرتبط از جمله شهرسازی (معماری شهری) را نیز دربر‌گیرد.موضوعات: