معرفی کتاب

کتاب­های معماری و شهرسازی ـ 9  

Book Review
Architecture & Urbanism Books - 9

201. پست مدرنیته و معماری: بررسی جریان‌های فکری معماری معاصر غرب
þ نویسنده: امیر بانی‌مسعود
þ ناشر: ‌نشر خاک
þ سال انتشار: 1387
þ قیمت: 9800 تومان

202. دانشنامه دیداری معماری
þ نویسنده: ارنست م. بردن
þ مترجم: محمد احمدی‌نژاد
þ ناشر: نشر خاک
þ سال انتشار: 1387
þ قیمت: 9800 تومان

203. معماری مهدکودک
þ نویسنده: گونتر بلتسیگ
þ مترجم: محمدرضا ثقفی / صدیقه بصیریان
þ ناشر: نشر خاک
þ سال انتشار: 1387
þ قیمت: 4800 تومان

204. مبانی طراحی نورپردازی (اصول و روش های روشنی‌بخشی معمارانه فضا)
þ نویسنده: مارک کارلن / جیمز بنیا
þ مترجم: محمد احمدی‌نژاد
þ ناشر: نشر خاک
þ سال انتشار: 1387
þ قیمت: 6800 تومان

205. کتاب مرجع طراحی و اسکیس
þ نویسنده: جان همیلتون / جان مارش / رابرت نورینگتون / شارون فینمارک
þ مترجم: محمد احمدی‌نژاد
þ ناشر: نشر خاک
þ سال انتشار: 1387
þ قیمت: 9800 تومان

206. روند طراحی در پیش‌سازی ساختمان
þ نویسنده: توماس اسمیت / کارلو تستا
þ مترجم: علیرضا جذبی
þ ناشر: نشر خاک
þ سال انتشار: 1387
þ قیمت: 6800 تومان

207. باهاوس
þ نویسنده: ماگدالنا دروسته
þ مترجم: پویان روحی
þ ناشر: نشر خاک
þ سال انتشار: 1386
þ قیمت: 3800 تومان

208. معماری تحلیلی
þ نویسنده: سیمون آنوین
þ مترجم: محمد احمدی‌نژاد
þ ناشر: نشر خاک
þ سال انتشار: 1386
þ قیمت: 7800 تومان

209. عناصر طراحی بصری معماری منظر
þ نویسنده: سایمون بل
þ مترجم: محمد احمدی‌نژاد
þ ناشر: ‌نشر خاک
þ سال انتشار: 1386
þ قیمت: 5800 تومان

210. اطلس گونه‌شناسی پلان‌های مسکونی
þ نویسنده: فریدریکه اشنایدر
þ مترجم: محمد احمدی‌نژاد
þ ناشر: نشر خاک
þ سال انتشار: 1386
þ قیمت: 9800 تومان

211. ریچارد مه‌یر؛ تحلیل آثار، اندیشه‌ها و دیدگاه‌ها
þ نویسنده: سیلویو کاسارا
þ مترجم: نیلوفر محوی
þ ناشر: نشر خاک
þ سال انتشار: 1386
þ قیمت: 5800 تومان

212. میس وندرو؛ تحلیل آثار، اندیشه‌ها و دیدگاه‌ها
þ نویسنده: پیتر کارتر
þ مترجم: امیرحسین هاشم‌زاده
þ ناشر: نشر خاک
þ سال انتشار: 1386
þ قیمت: 7800 تومان

213. عناصر طراحی: بازجست رنگ، بافت، فرم و شکل
þ نویسنده: لون اوی / سیسیل دکیکل
þ مترجم: محمد احمدی‌نژاد
þ ناشر: نشر خاک
þ سال انتشار: 1384
þ قیمت: 9800 تومان

214. ساختمان‌ها چگونه عمل می‌کنند؟
þ نویسنده: ادوارد آلن
þ مترجم: محمود گلابچی / کتایون تقی‌زاده
þ ناشر: ‌دانشگاه تهران
þ سال انتشار: 1387
þ قیمت: 6400 تومان

215. طراحی شهری: گونه‌شناسی رویه‌ها و طرح‌ها همراه با بیش از پنجاه مورد خاص
þ نویسنده: جان لنگ
þ مترجم: سیدحسین بحرینی
þ ناشر: ‌دانشگاه تهران
þ سال انتشار: 1386
þ قیمت: ٣۴٠٠ تومان

216. سازه‌های مشبک فضایی
þ نویسنده: جان چیلتون
þ مترجم: محمود گلابچی
þ ناشر: دانشگاه تهران
þ سال انتشار: 1386
þ قیمت: ؟ تومان

217. طراحی مهندسی سازه مبلمان
þ نویسنده: قنبر ابراهیمی
þ ناشر: دانشگاه تهران
þ سال انتشار: 1386
þ قیمت: 5100 تومان

218. دستورالعمل‌های ارزیابی منظر و آثار بصری
þ نویسنده: مؤسسه منظر و مؤسسه مدیریت و ارزیابی زیست‌محیطی
þ مترجم: منوچهر طبیبیان
þ ناشر: دانشگاه تهران
þ سال انتشار: 1385
þ قیمت: 2750 تومان

219. شهرهای انسان‌محور
þ نویسنده: فرانسیس تیبالدز
þ مترجم: حسنعلی لقایی / فیروزه جدلی
þ ناشر: دانشگاه تهران
þ سال انتشار: 1385
þ قیمت: 1500 تومان

220. ژئومورفولوژی شهری
þ نویسنده: ابراهیم مقیمی
þ ناشر: دانشگاه تهران
þ سال انتشار: 1385
þ قیمت: ؟ تومان

221. نقد آثاری از معماری معاصر ایران
þ پژوهش و تدوین: مهندسین مشاور نقش
þ ناشر: مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری
þ سال انتشار: 1387
þ قیمت: 9000 تومان

222. یک نظریه معماری
þ نویسنده: نیکاس‌آنجلوس سالنگروس
þ مترجم: سعید زرین‌مهر / زهیر متکی
þ ناشر: مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری
þ سال انتشار: 1387
þ قیمت: 4300 تومان

223. فرهنگ شهرها
þ نویسنده: لوییز مامفورد
þ مترجم: عارف اقوامی مقدم
þ ناشر: ‌مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری
þ سال انتشار: 1386
þ قیمت: ؟ تومان

224. تکنولوژی مرمت معماری
þ نویسنده: محمدمنصور فلامکی
þ ناشر: نشر فضا
þ سال انتشار: 1387
þ قیمت: ؟ تومان

225. نظریه‌های پسامدرن در معماری
þ نویسنده: کیت نسبیت
þ ترجمه و تدوین: محمدرضا شیرازی
þ ناشر:  نشر نی
þ سال انتشار: 1386
þ قیمت: 3600 تومانموضوعات: