معماری جهان

دانستنی‎های معماری جهان ـ 16

Architecture of the World
Knowables of World’s Architecture - 16

o آیا می‌دانید کدام‌یک از متفکران انگلیسی، واقعیت وجودی آهن را به رسمیت نمی‌شناخت و روش‌های صنعتی ساختمان را به عنوان خیانتی از سوی معماری نسبت به هنر، طرد می‌کرد؟
þ جان راسکین

o آیا می‌دانید کدام‌یک از معماران معاصر، از ضرورت ایجاد تمایز میان تزیین و آذین‌کاری، سخن گفته است؟
þ هنری ون‌ دو والد، معمار بلژیکی؛ از دیدگاه او، تزیین شیوه‌ای برای نمودار ساختن قابلیت‌های ساختاری درونی فرم یا ماهیت کارکردی آن است، اما آذین‌کاری صرفا به فرم الحاق می‌شود و نقش ساختاری ندارد.

o آیا می‌دانید داستان ساخت بتن مسلح از چه قرار است؟
þ ساخت بتن مسلح به سال 1849 برمی‌گردد که باغبانی فرانسوی به اسم ژوزف مونیه، در میان جدار گلدان‌های سیمانی خود، توری از آهن به کار برد.

o آیا می‌دانید کدام‌یک از معماران تاثیرگذار قرن بیستم در آتلیه پیتر بهرنس، معمار آلمانی، کارآموزی کرده‌اند؟
þ والتر گروپیوس، لوکوربوزیه و میس وندرو

o آیا می‌دانید دیدگاه فرانک لوید رایت درباره شعار معروف لوکوربوزیه مبنی بر اینکه «خانه ماشینی برای زندگی است»، چیست؟
þ البته می‌توان خانه را ماشینی در نظر گرفت که در آن زندگی می‌کنند، اما معماری آن‌گاه آغاز می‌شود که چنین تصوری نسبت به خانه پایان یافته باشد.موضوعات: