مسابقات معماری

پوسته هوشمند

نگاهی به طرح ارائه‌شده به سومین دوره جایزه معماری میرمیران 

Architectural Competitions
Intelligent Skin
Presented Work to 3rd Cycle of Mirmiran Architectural Award

o موضوع مسابقه:
نور و نقش آن در زندگی انسان‌ها، به‌طور کلی، و در معماری، به‌طور اخص، بسیار زیاد و پراهمیت بوده است، چه از جنبه‌های فلسفی، دینی و ذهنی آن و چه از جنبه‌های فیزیکی و عملی. با توجه به این اهمیت گسترده و جهانی، بنیاد معماری میرمیران این موضوع را با عنوان «خانه نور؛ پیوند ناگسستنی نور و معماری»، در قالب طراحی مفهومی، با تاکید بر عرضه تفکرات خلاقانه، بین معماران جوان به مسابقه می‌گذارد. بنابراین هیچ‌گونه محدودیتی از نظر ابعاد، مقیاس، عملکرد، شرایط محیطی یا دیگر ملاحظاتی که بطور معمول در روند متعارف طراحی لحاظ می‌شود، وجود ندارد و طرح ارائه‌شده می‌تواند در مقیاس یک خانه تا مقیاس یک میدان شهری و یا هر تصور و برداشت دیگری مطرح باشد.
 

o هیأت داوران:

þ ایرج اعتصام

þ داراب دیبا

þ علی‌اکبر صارمی

þ سید علیرضا قهاری

þ شهاب کاتوزیان

þ عباس کیارستمی

þ حمید میرمیران

 

o گروه طراحی:

þ جعفر بزاز

þ کمال یوسف­پور

سطوح مختلف تشکیل‌دهنده فضاهای معماری، از قبیل دیوار و سقف، در شکل متداول خود، به عنوان یک پوسته انعطاف‌ناپذیر (Inflexible Skin)، فاقد هرگونه واکنش نسبت به حضور انسان در فضا هستند. اما پوسته هوشمند (Intelligent Skin) پوسته‌ای است با ساختار فیزیکی حساس (Sensitive) و انعطاف‌پذیر (Flexible) که با تغییر درونی ساختارش، نسبت به حضور انسان در فضا واکنش نشان می‌دهد و امکان عبور نور را فراهم می‌کند. این پوسته می‌تواند در دیوار و سقف، مورد استفاده قرار گیرد و آنها را به سطوح واکنشی (Reactive Surface) تبدیل کند.

ره‌آورد استفاده از پوسته هوشمند در معماری، ایجاد فضایی پویا و سیال (Dynamic Space) بر اساس رابطه متقابل میان انسان، فضای معماری و نور، به عنوان یکی از بن‌مایه‌های معماری، است. در چنین فضایی، کیفیت و کمیت نور، بسته به حضور و رفتار انسان در زمان‌های مختلف، پیوسته در حال دگرگونی خواهد بود.موضوعات: