طراحی معماری

خانه‌های معاصر جهان ـ 4

Architectural Design
Contemporary Houses of the World - 4

þ  Rooftecture S
þ موقعیت: Kobe، Hyogo، ژاپن
þ معمار: Shuhei Endo
þ مساحت زمین: 130 متر مربع
þ سطح اشغال: 3/50 متر مربع
þ زیربنا: 7/65 متر مربع
þ تاریخ پروژه: 2005

اغلب خانه‌های ژاپنی، به ویژه در طول ساحل شرقی این کشور، به دلیل تراکم جمعیتی بالای این مناطق، کاملا کوچک هستند. Rooftecture S یکی از این خانه‌هاست که همانند بیشتر خانه‌های Endo، پیش‌فرض‌های معماری را به چالش می‌کشد و راه‌حلی مناسب برای طراحی خانه در یک محل محدود و دارای مشکلات و تنگناهای ویژه ارائه می‌کند.

Rooftecture S خانه‌ای کوچک، چسبیده به یک شیب تند رو به دریای Inland، است که روی یک دیوار حایل سنگی استقرار یافته است. فرم سایت خانه، یک مثلث کشیده شرقی ـ غربی، به طول 20 متر و عمق متغیر 5/1 تا 4 متر، است. این خانه دو طبقه دارای یک بام / دیوار پیوسته از ورق گالوانیزه است که بی‌شک انتخاب نام Rooftecture S را برای آن دیکته می‌کند. مصالح به کار رفته در فضاهای داخلی خانه نیز شامل فولاد گالوانیزه، چوب سه‌لا و کف چوبی است.

آنچه کیفیت ویژه Rooftecture S را تعریف می‌کند، نحوه تعامل بنا با شیب زمین است و همان‌گونه که خود معمار می‌گوید، موضوع اصلی این پروژه، مسئله تاریخی درگیر کردن شیب‌ و معماری بوده است.