یادداشت ماه

شش ­سال با زروان، برای معماری

Month's Note
Six Years with Zorwan, For Architecture

 

از دوستان و همراهان بسیار عزیزی که با حضور دلگرم‌کننده خویش، دفتر یادبود ششمین سالگرد آغاز به کار زروان را امضاء کردند، بی‌نهایت سپاسگزارم:

þ جعفر بزاز
þ محمدعلی عبدالصمدی
þ سعید کرم‌ دخت
þ حسین فاطمی‌نیا
þ مهدی مشهدی
þ فاطمه شریعتمداری
þ فراز سلیمانی
þ رامین
þ آرش پوراسماعیل
þ شیشو
þ نگار نثار نوبری
þ اولدوز فضلعلی
þ فرزاد شیدزیموضوعات: