طراحی داخلی

آثار برگزیده طراحی داخلی جهان ـ 5

Interior Design
Selected Works of the World’s Interior Design - 5

 Frame Barþ 
þ موقعیت: آتن، یونان
þ طراح: TDC: Tsigos Design & Construction

 

Frame Bar، بار اصلی هتل St George Lycabettus در شهر آتن است که در آن، با استفاده از نوعی تداوم هندسی در طراحی مبلمان، فضای پیوسته‌ای خلق شده است که متناسب با هر یک از انواع مبلمان مورد نیاز، فرم‌های هندسی متفاوتی به خود می‌گیرد؛ فرم‌هایی که پیوسته از هندسه‌ای به هندسه دیگر ـ و در نتیجه از عملکردی به عملکرد دیگر ـ مورف می‌شوند و با رنگ سفید خود، کنتراست جالبی با مرمر قهوه‌ای‌رنگ کف ایجاد می‌کنند.