مسابقات معماری

برندگان مسابقه بین‌المللی مجتمع تجاری ـ اقامتی در مشهد 

Architectural Competitions
Competition for Commercial-Residential Complex in Mashhad

þ مسابقه‌ بین‌المللی مجتمع تجاری ـ اقامتی در شهر مشهد
þ نوع مسابقه: مسابقه محدود و دعوت‌شده
þ کارفرما: بانک خصوصی پاسارگاد
þ هیأت داوران: ایرج کلانتری، ابوالفتح سپانلو و سیدرضا هاشمی، به همراه تعدادی از معماران و سازندگان شهر مشهد
þ خواسته‌های مسابقه: یک هتل 5 ستاره، مجموعه‌های هتل‌آپارتمانی، فضاهای مسکونی، فضاهای تجاری، یک پارک عمومی و یک پارکینگ عمومی چندطبقه
þ تعداد طرح‌های ارسالی: ١١ طرح، شامل ٧ طرح از هفت مشاور و ۴ طرح از یک مشاور

þ رتبه اول:BRT (هادی تهرانی) از آلمان + هسته طراحی (سام طهرانچی) از ایران

 

þ رتبه دوم: بن‌سار (محمد مجیدی) از ایران، Guallart Architects از اسپانیا، دلناز یکرنگیان

 

þ رتبه سوم: حرکت سیال (کاترین اسپریدونف، رضا دانشمیر)

 

þ طرح تقدیرشده: روند هماهنگ (علی حمیدی مقدم و همکاران) از ایران + BIG از دانمارک

_________________________________________

þ تصاویر بیشتر از طرح‌های برنده در Bustler