معماری جهان

معماری اسنکی زاها حدید!

Architecture of the World
!Zaha Hadid’s Snack-itecture

Alissa Walker در سایت Fast Company، از دیدگاه متفاوت و جالب‌توجهی به معماری زاها حدید نگریسته است؛ او با اشاره به علاقه فراوان حدید به چیپس و پفک، به مقایسه تطبیقی تعدادی از آثار این معمار زن عراقی‌الاصل و اسنک‌های مختلف پرداخته و بر همین اساس، معماری حدید را معماری اسنکی (Snack-itecture) نامیده است، معماری‌ای که فرم‌های آن یادآور اسنک‌های خوشمزه است:موضوعات: