آموزش معماری

واژگان متن‌های معماری ـ 9

Architectural Education
Vocabulary of Architectural Texts - 9

o Abbey  
þ صومعه

o Balance
þ تعادل، توازن

o Cobblestone
þ قلوه‌سنگ

o Deck
þ عرشه، سکویی مسطح و روباز همانند سطح بام

o Downspout
þ ناودان

o Drain
þ فاضلاب‌رو

o Drainage
þ شبکه زهکشی، درناژ

o Fieldstone
þ سنگ لاشه

o Hallway
þ سرسرا

o Monument
þ یادمان

o Prefabrication
þ پیش‌سازی

o Proportion
þ تناسب

o Railing
þ نرده، دست‌انداز

o Suburb
þ حومه

o Tomb
þ آرامگاه، مقبره