معماری جهان

گشت‌وگذار شبانه در اکسپو 2010 شانگهای ـ 2

Architecture of the World
Shanghai World Expo 2010 at Night - 2


غرفه پاکستان در اکسپو 2010 شانگهای چین


غرفه لهستان در اکسپو 2010 شانگهای چین


غرفه روسیه در اکسپو 2010 شانگهای چین


غرفه صربستان در اکسپو 2010 شانگهای چین


غرفه سنگاپور در اکسپو 2010 شانگهای چین


غرفه کره جنوبی در اکسپو 2010 شانگهای چین


غرفه اسپانیا در اکسپو 2010 شانگهای چین


غرفه سوئد در اکسپو 2010 شانگهای چین


غرفه سوییس در اکسپو 2010 شانگهای چین


غرفه تایوان در اکسپو 2010 شانگهای چین


غرفه ترکیه در اکسپو 2010 شانگهای چین


غرفه ترکمنستان در اکسپو 2010 شانگهای چین


غرفه انگلستان در اکسپو 2010 شانگهای چین

_________________________________________

þ بخش پیشین:

گشت‌وگذار شبانه در اکسپو 2010 شانگهای ـ 1