معماری جهان

10 ساختمان نامتعارف

Architecture of the World
The 10 Crazy Buildings

سرپیچی از قوانین و چارچوب‌های متداول و پذیرفته‌شده معماری، از جمله جعبه‌های یکنواخت با نمای مشخص و استاندارد، و ساختن ساختمان‌های نامتعارف، جرات و شهامت یا به عقیده برخی، حماقت و دیوانگی زیادی می‌خواهد که بی‌شک این جرات یا حماقت در سازندگان 10 ساختمان زیر وجود داشته است که توانسته‌اند بدین شکل در برابر سلیقه عمومی رایج بایستند:

1. خانه درختی در سین‌سیناتی

 

2. خانه رقصان در پراگ

 

3. خانه مدور در استرالیا

 

4. خانه صدف حلزونی در کاراییب

 

5. خانه عصر حجر در پرتغال     

 

6. خانه‌های بشقاب پرنده در تایوان

 

7. خانه فضایی در شیکاگو

 

8. آپارتمان‌های مارپیچ در آلمان

 

9. خانه کج و کوله در لهستان

 

10. خانه یوزپلنگی در شیکاگوموضوعات: