معرفی پروژه

یک توالت عمومی معمارانه 

Project Review
An Architectural Public Restroom

þ توالت‌های عمومی برای پارک‌ها
þ موقعیت: هیروشیما، ژاپن
þ معمار: Future Studio
þ سال اجرا: 2010موضوعات: معرفی پروژه