طراحی داخلی

آثار برگزیده طراحی داخلی جهان ـ 6

Interior Design
Selected Works of the World’s Interior Design - 6

þ فروشگاه پوشاک زنانه Romanticism2
þ موقعیت: Hangzhou، چین
þ طراح: SAKO Architects از ژاپن
þ مساحت: 1142 متر مربع
þ سال آغاز و پایان پروژه: 2006-2007
þ عکاس: Koji Fujii

Romanticism یک برند معتبر پوشاک زنانه، با حدود 500 فروشگاه، در چین است و طرح حاضر، مربوط به شعبه دوم این فروشگاه در شهر Hangzhou است.

طراحان ژاپنی فروشگاه Romanticism2، در توصیف مبانی طرح خود، از رابطه میان بدن، لباس و فضا صحبت می‌کنند: «لباس‌ها و فضا، هر دو، به نوعی بدن را می‌پوشانند و دمای آن را تنظیم می‌کنند. در واقع، لباس‌ها پوست دوم ما هستند و فضا یک پوست سوم به شمار می‌رود. طرح ما نیز در میان لباس‌ها و فضا قرار می‌گیرد؛ لباس‌ شبیه فضا و فضای شبیه لباس، ایده‌ای است که ما تلاش کردیم در این طرح آن را بیان کنیم.»

طراحان بر اساس ایده «فضای شبیه لباس»، یک شبکه ارگانیک پیوسته طراحی کرده‌اند که به شکل یک پوسته و دیواره متخلخل و سیال، از نمای بیرونی شروع می‌شود و با عبور از میان فضاهای داخلی، در بخش‌های مختلف، به پارتیشن، کانتر، صندلی، مبلمان و نیز نرده تغییر شکل پیدا می‌کند.