طراحی معماری

خانه‌های معاصر جهان ـ 6

Architectural Design
Contemporary Houses of the World - 6

þ خانه Lumino
þ موقعیت: Lumino، سوییس
þ معمار: Davide Macullo Architects
þ مساحت زمین:  497 متر مربع
þ سطح اشغال: 133 متر مربع
þ زیربنا: 221 متر مربع
þ سال طراحی و اجرای پروژه: 2007-2009
þ عکس: Enrico Cano


خانه حاضر که با استفاده از بتن نمایان ساخته شده، در کرانه یکی از روستاهای قدیمی دامنه سرسبز آلپ، به نام Lumino، واقع است، روستایی در کشور سوییس که دارای بافتی همگون از خانه‌های سنتی اروپایی است.

ایده محوری پروژه، بر اساس خواسته کارفرما، ایجاد یک ساختار معماری یکپارچه و مبتنی بر زیبایی‌شناسی مینیمالیستی، هم در داخل و هم در خارج بنا بوده است، به گونه‌ای که کیفیت فضاهای داخلی و خارجی خانه، دقیقا توسط خود معماری تعریف شود و نه به وسیله عناصر و اشیا قرار گرفته در داخل آن.

خانه Lumino، دارای سیستم دوگانه ارتباطات عمودی، یکی در داخل و یکی در خارج بنا، است که ارتباط تمام فضاهای داخلی و خارجی خانه را تامین می‌کند؛ در واقع، هر تراز از خانه دارای دسترسی مستقیم به محیط پیرامون است. بدین‌ترتیب، یکی از ویژگی‌های جالب‌توجه این خانه، قابلیت فضاهای داخلی آن برای گسترش و توسعه به سمت لندسکیپ اطراف است که باعث می‌شود فضاهای بیرون ساختمان نیز به بخشی از ترکیب کلی معماری تبدیل شوند.

در بالاترین تراز خانه Lumino، یک ایوان مرکزی رو به جنوب وجود دارد که آشپزخانه و ناهارخوری به سمت آن باز می‌شوند. این ایوان روباز که یکی از عناصر اصلی معماری این خانه به شمار می‌رود، دارای قابلیت پوشش سقف در زمان‌های مورد نیاز و نیز دسترسی مستقیم به فضای باز پیرامون خانه است.