معماری جهان

زیباترین پل‌های جهان

Architecture of the World
The World’s Most Beautiful Bridges

"پل پدیده‌ای است که محیط و منظره اطراف خود را به حرکت درمی‌آورد. ساختن پل، یک حرکت نمادین است؛ علاوه بر اینکه نیاز مردم به رفت‌وآمد را برمی‌آورد، غلبه بر یک مانع را ممکن می‌سازد. بنابراین، تاریخچه پیدایش پل‌ها بسیار مهم است؛ این تاریخ، ریشه در جای پای اولین انسانی دارد که کوشیده است از یک رودخانه آرام عبور کند."
(صدیق‌پور، رابین و رافائل، پل: دوماهنامه معمار، شماره ٢۶، مرداد و شهریور ١٣٨٣)

آنچه خواندید، توصیف زیبا و پرمعنای سانتیاگو کالاتراوا، معمار خلاق و پرآوازه اسپانیایی، از پل، به عنوان یکی از بارزترین نمودهای تعامل هنر معماری و فن مهندسی، بود و آنچه در ادامه می‌بینید، نگاهی است به 15 پل زیبای جهان، به انتخاب Furniture Fashion:

1. The Aiola Island Bridge, Austria


2. The Rolling Bridge, UK


3. The Python Bridge, Amsterdam


4. The Oresund Bridge, Oresund Strait


5. X-Shaped Oliveira Bridge, Brazil


6. Millau Viaduct, France


7. Henderson Waves Pedestrian Bridge, Singapore


8. Gateshead Millenium Bridge, England


9. The Fehmarn Belt Bridge, Baltic Sea


10. Erasmusbrug, Netherlands


11. Bandra Worli Sea Link, India


12. The Hangzhou Bay Bridge, China


13. Banpo Fountain Bridge, South Korea


14. Ponte Vecchio Bridge, Italy


15. The Wind and Rain Bridge, Chinaموضوعات: معماری پل